L’Ajuntament augmenta el pressupost del 2020 per contribuir a superar la crisi social i econòmica de la COVID-19

Els comptes municipals creixen globalment un 13%, passant dels 132 milions d’euros del 2019 als 149 milions d’enguany

L’alcaldessa, Mireia Ingla, i el tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat, Pere Soler, han presentat aquest dilluns a la tarda la proposta de pressupost municipal per a l’any 2020 que l’equip de govern portarà a aprovació en un ple extraordinari convocat pel 8 de juny. Així mateix, aquest dimarts a les 18 hores s’oferirà una audiència pública virtual (que es podrà seguir en directe per Cugat Mèdia i TV Sant Cugat) per explicar el pressupost 2020 a la ciutadania.

El pressupost 2020 –així com les incorporacions de romanents i superàvit del 2019- vol ser una eina per ajudar a superar la crisi econòmica COVID-19 ocasionada pel confinament de la població i l’aturada de l’activitat econòmica que pateixen la ciutadania, les entitats, els comerços, les persones autònomes i les empreses. A més, el pressupost també té l’objectiu de reforçar els serveis municipals que han d’atendre les noves necessitats socials generades per aquesta pandèmia.

Paral·lelament, l’Ajuntament farà un esforç inversor per ajudar a millorar la ciutat –a través d’obres, projectes de millora d’equipaments, compra de béns materials…- i contribuir a reactivar l’economia. Per aquest motiu els recursos destinats a inversió creixeran un 22%, passant dels 10’2 M€ del 2019 als 12,76 M€ d’aquest any 2020.

L’alcaldessa Mireia Ingla ha afirmat que “aquest pressupost posa els recursos necessaris per endreçar l’Ajuntament, en relació amb la contractació del personal necessari per tal que donem el millor servei possible a la ciutadania.”

En aquesta línia, aquest pressupost permet la creació de 20 noves places a l’Ajuntament, a més de millores a la Brigada Municipal, al personal de suport logístic i el pas de 22 persones auxiliars administratives a administratives.

Així mateix, cal destacar que la preparació del pressupost 2020 no ha estat totalment condicionada per la situació generada per la COVID-19. En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet servir 11,5 milions d’euros dels romanents del pressupost 2019 i els ha incorporat al de 2020, i en aquesta quantitat ja consten 5,5 milions d’euros encaminats a combatre els efectes de la pandèmia.

D’altra banda, l’Ajuntament ha registrat una disminució dels ingressos per taxes i preus públics (a causa de no meritar els serveis que s’han deixat de prestar pel confinament de la COVID-19) i preveu un alentiment econòmic que afectarà diversos impostos, especialment els provinents de la construcció (plusvàlues, obres, llicències urbanístiques…). La previsió és que l’Ajuntament podria deixar d’ingressar 1 M€ en aquests conceptes.

Tot i això, els ingressos municipals augmenten considerablement degut a les majors aportacions de les participacions dels impostos estatals, IRPH i IVA, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, així com un augment de la recaptació dels impostos municipals com l’IBI (2,9%).

El tinent d’alcaldia Pere Soler ha explicat que “no apostem per un pressupost de megainfraestructures ni megaequipaments; ens centrem en millorar la qualitat de vida de la ciutadania. És un pressupost realista amb inversions realistes”.

Així mateix, el pressupost 2020 també està condicionat un any més pel cost que suposa assumir expropiacions de zones verdes (5,3 M€) i, com a novetat, també cal assenyalar l’esforç de reestructuració de les operacions de crèdit –a través d’una amortització de més de 4 M€ provinents dels romanents del 2019- per tal d’alleugerir les càrregues de tresoreria de l’Ajuntament.

Les grans xifres del pressupost 2020

La xifra global del pressupost per a l’any vinent és de 149.161.482,19 €, dels quals 136.402.788,4 € corresponen al pressupost ordinari i 12.758.693,79 € al pressupost d’inversions.

Respecte el pressupost anterior, globalment s’ha registrat un augment del 12,89% ja que el 2019 va ser de 132.133.425,30. Aquest augment és possible gràcies a la previsió de l’Ajuntament de comptar amb més ingressos aquest any 2020.

L’habitatge, una aposta de ciutat

Pel que fa a l’habitatge, es mantindrà l’aportació anual de 2 Md’€ a PROMUSA per cofinançar la política pública d’habitatges. A més, es farà una transferència de capital a l’empresa pública de 7 M€ i s’aplicarà un romanent de 2019 de 725.000 € (8.725.000 € en total).

Els aspectes que tindran un major impuls aquest 2020

D’altra banda, alguns dels projectes i de les àrees que centraran les partides més importants són el Patronat Municipal d’Educació (PME), amb un increment del 14,95% de la partida (590.683,98 €); els Serveis Socials (amb una aplicació del romanent de 2019 de 3,2 M€); Cultura (amb la mirada centrada en la posada en marxa del nou centre cultural de la Unió Santcugatenca); i l’emergència climàtica, amb el seu Pla d’Acció, les Taules d’Emergència Climàtiques i els projectes que se’n derivin.

Increment inversor per millorar la ciutat

  • Millora urbana: manteniment voreres i calçades via pública (700.000€); nova maquinària per a la Brigada d’Obres Municipal (590.000€); renovació carrer Abat Marcet (450.000€); nou sistema de telegestió a l’enllumenat públic (275.000€); rehabilitació masia Can Monmany (100.000€); obres urbanització plaça Ausiàs March (100.000€); tancament parc infantil Turó can Mates (50.000€); proteccions carrers de la Floresta i d’altres barris (50.000€); ampliació vorera avinguda Cerdanyola (davant benzinera BP/ 50.000€).
  • Millora centres educatius: rehabilitació coberta i millora pati escola Gerbert d’Orlach (150.000€); millores a l’escola Pins del Vallès (116.000€); rehabilitació espais exteriors escola l’Olivera (25.000€); millorar els entorns segurs de les escoles (50.000€); millora pati escola Pi d’en Xandri (45.000€); millora pati escola la Mirada (15.000€); millora portes emergència escola i pavelló escola la Floresta (30.000€).
  • Millora centres esportius: canvi gespa artificial a pista atletisme i camp de rugbi (700.000€); complex aquàtic Mira-sol (200.000€); millores vestidors PAV 1 i 2 ZEM Rambla Celler (100.000€); millora instal·lacions CF Mira-sol (25.000€).
  • Millora centres culturals: reposició d’equipament per a centres culturals (202.000€); obres rehabilitació Monestir (198.000€); millores vitralls, muralla llevant i coberta Monestir (114.000€); bucs musicals Casal TorreBlanca (80.000€); climatització teatre Mira-sol (31.000€).
  • Millora centres socials: nous mòduls Casa Mònaco (50.000€); millores als casal d’avis (90.000€); millora servei atenció al públic centre cívic la Floresta (20.000€).
  • Mobilitat sostenible: adequació camí escolar des del Pont del Diari fins a l’escola la Floresta (300.000€); leasing per adquisicions autobusos (235.000€); finalització carril bici rotonda hipòdrom (150.000€); carrils bici a Valldoreix i la Floresta (120.000€); connexió carril bici entre plaça Xic i avinguda Graells (50.000€); itinerari bici can Magí-Coll Favà (50.000€); diverses millores en punts carrils bici (30.000€); noves càmeres per gestionar Zona Baixes Emissions (60.000€).
  • Sostenibilitat: horts urbans a avinguda Roquetes (76.000€); subministrament arbrat viari (233.000€).
  • Seguretat ciutadana: nous vehicles Protecció Civil (60.000€).

Un Ajuntament sanejat

La situació econòmica i financera de l’Ajuntament és bona i s’ajusta plenament als criteris de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera tal com s’ha posat de manifest en la liquidació pressupostària de l’exercici 2019.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here