L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha fet balanç de l’evolució de les atencions i ajuts realitzats pels serveis socials en el context de la covid, per fer front a l’impacte socioeconòmic de la pandèmia. Durant el 2020, els serveis socials municipals van atorgar més del triple d’ajuts econòmics directes per cobrir necessitats diverses d’alimentació, habitatge i subministraments o salut, entre d’altres qüestions, respecte a l’any anterior. Si l’any 2019, aquests ajuts van sumar un total de 301.800 euros, aquest import va ascendir a 950.000 euros durant el 2020. El nombre d’ajuts, amb les dotacions econòmiques anteriors, va ser de 3.993 l’any passat, front als 992 de 2019.

Per incrementar el suport social a les persones en situació de vulnerabilitat i afectades per l’impacte de la pandèmia, l’Ajuntament del Prat va obrir el maig de l’any passat l’OIAS (Oficina Integral d’Atenció Social).  Des d’aquesta oficina, des d’on s’està prestat suport i assessorament tant en format telemàtic com presencial si és necessari, s’ha reforçat la tasca desenvolupada pels quatre equips d’atenció social de la ciutat.

 

Un terç de les atencions, per orientar i ajudar a tramitar ajuts d’altres administracions

Des de l’obertura de l’OIAS i fins a finals de l’any 2020, aquesta oficina ha realitzat fins a 20.600 atencions socials. Prop d’un terç d’aquestes intervencions van ser per donar suport a la ciutadania en gestions d’informació i orientació i per a la tramitació d’ajuts de diferents administracions (Generalitat, Estat…). Es tracta d’ajuts com la Renda Garantida de Ciutadania, l’Ingrés Mínim Vital, les beques de menjador, les sol·licituds de valoració del grau de dependència, etc.

També cal destacar l’increment dels expedients iniciats a persones que van recórrer als serveis socials municipals durant el 2020. L’any passat es va iniciar 1.314 nous expedients, un 40% més que els 941 de 2019.

 

Els ajuts alimentaris, els que més s’incrementen

Pel que fa als ajuts directes, els que més s’ha incrementat respecte al 2019,  són els destinats a cobrir necessitats alimentàries i bàsiques. L’import destinat a aquests ajuts, principalment a través de targetes moneder, ha passat dels 22.970 euros de 2019 als 399.824 de 2020, és a dir s’ha multiplicat per 17. Més enllà de les targetes de prepagament, l’Ajuntament del Prat també compta amb el Punt Solidari per distribuir lots d’aliments i productes bàsics.

 

Més de 500.000 euros en ajuts destinats a necessitats d’habitatge  

També s’han prioritzat durant el 2020 els ajuts en matèria d’habitatge. Concretament, es van destinar  462.756 euros per proveir 302 ajuts pel que fa a l’allotjament d’urgència. L’import d’aquests ajuts també s’ha triplicat respecte a l’any anterior. D’altra banda, cal destacar que l’any passat es van destinar 51.335 euros a d’altres d’ajuts d’habitatge (per al pagament de deutes d’habitatge o subministraments o fer arrenjaments a la llar).

 

Trucades de seguiment a més de 3.000 persones grans

Així mateix, s’ha intensificat el seguiment i atenció personalitzada a les persones grans. Durant el 2020, en base a dades del padró municipal, es va trucar més de 3.000 persones llars on viuen persones grans que no estaven en seguiment de serveis socials fins aleshores, per detectar possibles necessitats i activar les accions pertinents per donar-hi resposta. Les trucades de seguiment a la gent gran es van realitzant en diferents fases, la darrera de les quals va començar el passat mes de novembre. Aleshores, es van iniciar trucades amb 950 persones grans majors de 75 anys que viuen soles (el 72% d’elles, dones), de les quals s’ha pogut contactar fins al moment amb prop de la meitat.  S’està treballant per localitzar la resta i comprovar si les dades telefòniques estan actualitzades en els casos necessaris.

A partir de les converses mantingudes, l’Ajuntament ha començat a donar resposta a les seves necessitats. D’una banda, 56 persones grans s’han vinculat al programa ANTENES, amb què a partir de la col·laboració de voluntariat es contribueix a detectar i donar resposta a les necessitats de les persones que viuen soles. D’altra banda, s’ha iniciat una exploració social professional en 39 casos. Així mateix, es farà acompanyament a 41 persones a qui cal suport per millorar la seva salut. També s’han potenciat serveis com el SAD(d’ajuda domiciliària), que recentment ha iniciat un nou model de gestió pública per millorar la qualitat del servei; la teleassistència; i el servei d’àpats a domicili.

 

Suport per garantir la salut física, psicològica i emocional

També en matèria de benestar emocional, l’Ajuntament ha reforçat durant el darrer any la seva orientació i assessorament en matèria de benestar emocional i salut mental. Per això, es va posar en marxa el darrer trimestre de l’any passat l’Espai Situa’t, que dona suport psicològic i emocional a les persones que ho requereixen, necessitat es pot veure agreujada en el context de la covid.

Així mateix, els serveis socials han contribuït a sufragar diferents despeses relacionades amb la salut. Concretament, l’any 2020, van donar 196 ajuts per un valor total de  15.963 euros anterior, un 48% més que l’any anterior.

 

Altres ajuts destinats a la infància o a les dones en situació vulnerable

A les atencions i ajuts anteriors, cal afegir 20.128 euros més destinats a d’altres tipus d’ajut, entre ells els adreçats a la infància en ric i les seves famílies o les dones en situació de vulnerabilitat. Durant la pandèmia, s’ha ampliat el suport terapèutic a famílies, el seguiment telefònic i de contenció emocional o el suport a les escoles per detectar mancances materials o eines digitals. Quant a les dones, s’ha treballat especialment en la prevenció i detecció de situacions de volència masclista, el risc de les quals s’ha pogut veure agreujat per la situació de pandèmia i confinament.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here