En el darrer Ple Municipal, es donava el vistiplau, per unanimitat, al procediment de diàleg competitiu que hauria de permetre crear un servei d’atenció a la gent gran a la masia de Can Bonet. La proposta municipal vol trobar una via que permeti resoldre dues necessitats del municipi amb una única actuació: la remodelació i restauració de l’edifici i la creació d’un servei d’aquestes característiques.

En tot cas, el principal problema és l’alt cost del projecte, situat al voltant dels 2,5 milions d’euros. Aquesta despesa no seria assumible amb els recursos propis de què disposa el consistori, per la qual cosa s’ha optat per aquesta fórmula consistent a oferir l’espai a aquelles empreses del sector de l’atenció a la gent gran que puguin assumir l’actuació sobre aquest equipament.
Entre els objectius que espera aconseguir l’Ajuntament a través d’aquesta operació es troba també un benefici en forma de prestació de serveis. Un cop es trobés l’empresa disposada a crear el servei d’atenció a la gent gran aquesta s’hauria de comprometre, per exemple, a oferir gratuïtament places per a persones en situació d’especial vulnerabilitat o descomptes per a persones residents al municipi.

Altres possibilitats
Si, finalment, el procés es tanca sense que es disposi d’una empresa que pugui assumir un servei d’atenció a la gent gran, la voluntat municipal és explorar altres vies per a dotar Can Bonet d’un ús que repercuteixi en algun benefici per al conjunt de la població climentona.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here