El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha renovat a Viladecans el distintiu de Ciutat de la Ciència i la Innovació en data 6 de setembre, conjuntament amb altres quinze ciutats i municipis que van ser les primeres en obtenir el guardó al 2010, primer any en què es va concedir, i que van revalidar-lo el 2014. Per optar a la renovació calia presentar una memòria segons les bases i criteris establerts, i mes de 60 empreses, associacions locals i entitats van donar suport a aquesta revalidació de la distinció mitjançant cartes adreçades al ministeri.

 

Les polítiques de Viladecans respecte a la innovació s’estructuren a través de 50 projectes municipals en marxa, fent que la ciutat funcioni com a gestora de processos innovadors. Aquests projectes, pensats per ser desenvolupats en el proper trienni, s’agrupen en tres blocs: Bloc de Ciutadania (Innovació Educativa; Cultura Innovadora; Innovació, Energia i Sostenibilitat); Bloc dOrganització Interna (Govern Obert i Transparència; Gestió Municipal Innovadora; Innovació Interna; i Administració Electrònica); i Bloc Innovació Empresarial (Coneixement i Tecnologia; Aportació de valor a empreses i emprenedors i Desenvolupament de l’Ecosistema Innovador). A més, existeixen plans generals i projectes transversals  com l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible (DUSI); el Model de Gestió Smart City o el projecte Vilawatt.

 

2010- 2016: W!LADECANS, una nova identitat digital

Viladecans va rebre la distinció el 2010 per l’“important esforç i compromís que ha vingut exercint la ciutat en el camp de la Recerca, Desenvolupament i Innovació i per la seva contribució, des de l’esfera local, al canvi de model productiu”. Destacaven, principalment, les actuacions emmarcades en el projecte W!lLADECANS, que es va convertir en la nova identitat digital de la ciutat agrupant els projectes tecnològics de la localitat. Sota la marca W!lLADECANS s’acull un seguit de projectes tecnològics que tenen per objectiu lluitar contra el risc d’exclusió social, apostar per la fibra òptica i la molt alta velocitat d’Internet, promoure l’èxit escolar i garantir el coneixement de les TIC des de l’escola amb la instal·lació de 160 pissarres digitals interactives a totes les aules de primària de les esco­les públiques, així com impulsar altres ‘e-projectes’, de manera que el municipi sigui un ‘living lab’ per promoure l’experimentació en entorns reals i amb la participació dels ciutadans i ciutadanes. Es va valorar també un sistema local d’innovació que incloïa l’impuls del Parc de Negocis i de l’espai universitari Agròpolis, el treball en tecnologies de la Fundació Ciutat de Viladecans i la dinamització dels agents, socials i econòmics, de l’ecosistema d’innovació.

 

Projectes implementats en aquest període de temps que han incidit positivament en el desenvolupament de la ciutat i que estaven relacionats amb la connectivitat, amb la comunicació, amb la governança, amb l’educació, amb la mobilitat, amb l’urbanisme i la sostenibilitat, amb l’estratègia Smart City i amb els serveis públics de promoció econòmica.

 

L’associació ARINN (xarxa INNPULSO)

 

Els ajuntaments  guardonats amb aquest distintiu passen a formar part de l’associació ARINN (Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació). A l’actualitat són 64 (de pobles petits a grans ciutats) els que formen part de la xarxa. La xarxa ha estat potenciant l’intercanvi d’experiències i s’ha organitzat en diferents grups de treball que han concretat esdeveniments i han generat coneixement per impulsar la compra publica innovadora, el foment de la innovació a les pròpies administracions, i l’impuls de la innovació a pimes i emprenedors. Aquest fòrum té com a finalitat la definició de les polítiques locals innovadores i la potenciació de la cooperació publicoprivada en projectes, gestió i divulgació científica.

 

La Xarxa Innpulso és un agent cada vegada més actiu de promoció de polítiques innovadores i queda palesa la consolidació de la Xarxa en el pla de treball presentat i aprovat al plenari del gener d’aquest any: la compra pública innovadora com a eina tractora de l’I+D+i; el suport a les pimes per participar en projectes que tinguin en compte els reptes tecnològics plantejats per les ciutats; la col·laboració entre municipis per concretar projectes d’innovació en context europeu (programa HORIZON 2020 i/o fons FEDER); i totes aquelles actuacions que tendeixin a posicionar i a donar valor afegit, pel seu potencial innovador, a les entitats locals alineades amb els objectius de la Estratègia Europa 2020 de creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here