L’acte d’inauguració de l’Estiu Metropolità s’ha portat a terme a Castelldefels, amb la presència de Ramon Torra, gerent de l’AMB, Xavier Segura, Director de Serveis d’Espai Públic, Jordi Bordanove, Coordinador de Serveis de Promoció i Conservació, Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels i Xavier Amate, regidor d’aquest municipi i Tomàs Molina, meteoròleg de TV3.

 

Ramon Torra ha destacat l’evolució continua de les platges metropolitanes: es va començar amb els serveis més bàsics i s’han anat afegint ‘capes’ fins a recuperar la qualitat ambiental. Ha emfatitzat que les platges són un espai natural que forma part de les singularitats de l’àrea metropolitana i corresponen al principal espai d’ús lúdic de la metròpolis Barcelona, amb més de 10.5 milions d’usuaris l’any. “Estem, treballant per donar estabilitat a les platges davant dels temporals i la regressió del litoral, tenint en compte que són espais molt sensibles”, ha conclòs.

 

Tomàs Molina ha presentat de la temporada de platges, afirmant que hem d’aprendre a posar en valor la gestió del territori feta amb sentit comú i potenciant el medi natural.  També ha comentat que l’estat de les platges fa 20 anys no tenien res a veure amb el paisatge natural que tenim actualment.

 

“La identitat es troba en la diversitat” és el leitmotiv d’enguany per posar en valor el coneixement i l’expertesa del servei de platges de l’AMB; que ja fa 20 anys que vetlla per la bona qualitat del litoral metropolità.

Una gestió que es fa tenint en compte la identitat del litoral metropolità i alhora preservant i potenciant la personalitat de cada platja: des de les urbanes, com a Badalona, fins a platges totalment naturalitzades com la del Prat de Llobregat, passant per aquelles destinades a un públic més familiar com les de Castelldefels o Gavà.

 

Precisament, la presentació de l’estiu metropolità d’enguany es porta a terme a Castelldefels perquè és la platja que combina les 3 tipologies, ja que es troba al front marítim de la ciutat (component urbà), té una extensió important de dunes híbrides que han provocat la recuperació de la biodiversitat (naturalitzada) i alhora és un espai públic idíl·lic per anar-hi en família, ja que compta amb tots els serveis i usos possibles.

 

 

LITORAL METROPOLITÀ: LA IDENTITAT ES TROBA EN LA DIVERSITAT

 

Cada una de les platges presenta una personalitat molt marcada gràcies a una gestió acurada tenint en compte les característiques geogràfiques i les seves potencialitats pel que fa als possibles usos.

El litoral metropolità nord es caracteritza per tenir unes platges més abruptes i ser més estretes, per la tipologia de la sorra i la influència de tenir la Serralada Litoral més a prop. La sorra és més gruixuda i pedrenca, amb una inclinació més acusada de la superfície. Precisament, aquest pendent fa que siguin platges amb més profunditat del nivell de l’aigua.

 

La gestió del litoral nord es basa en un seguiment exhaustiu del risc de pluges fortes per evitar que les rieres inundin la plana sorrenca de les platges. La proximitat de la serra de Marina i el Montnegre Corredor, juntament amb el poc recorregut de les rieres implica que el temps de reacció per actuar davant de possibles riuades hagi de ser més àgil. Aquesta vulnerabilitat més elevada porta a tenir una especial sensibilitat per evitar la pèrdua de sorra de les platges i prestar molta atenció a les incidències als equipaments com dutxes i passarel·les quan es produeixen temporals.

 

Una altra prioritat important és l’accessibilitat entre l’aigua del mar i la sorra per aquelles persones amb problemes de mobilitat. La forta inclinació de la platja juntament amb aquesta sorra més pedrenca provoca més dificultats per sortir de l’aigua. Per aquest motiu, s’han col·locat unes boies dins de l’aigua que serveixen d’assistència per aquestes persones amb més dificultats de mobilitat.

 

En canvi, el litoral metropolità sud ve marcat per un relleu més suau a la franja costanera, amb platges molt més amples, aigua menys profunda i sorra més fina. Aquest terreny gairebé pla ha servit per potenciar la biodiversitat a través de les dunes híbrides, que han naturalitzat platges com la de Castelldefels o Gavà.  La personalitat d’aquestes platges ve marcada per dos elements geogràfics importants que en determinen el paisatge: el Delta del Llobregat i el Massís del Garraf. El Delta ha estat el responsable de la seva existència i la recuperació del riu ha influït positivament en la qualitat de l’aigua en les platges de Castelldefels, El Prat, Gavà i Viladecans. Per altra banda, el Massís del Garraf en marca una identitat diferenciada, aportant el valor d’espai natural connectat al mar, on les dunes híbrides juguen un paper de connexió.

 

La gestió del litoral sud es basa precisament en la particularitat de les dunes híbrides. Actualment ja està en marxa la cinquena fase del projecte d’aquest ecosistema dunar, amb la previsió de construir 5000 metres lineals més, plantar 7000 unitats de plantes autòctones i retirar 40.000 kg de vegetació invasora.

 

ELS USUARIS AVALEN LA BONA QUALITAT DE LES PLATGES

 

L’alta qualitat de les platges metropolitanes i la seva personalitat diferenciada són factors que els usuaris valoren molt positivament: gairebé un 8 sobre 10 de puntuació i un índex de satisfacció del 110%, que suposa el valor més alt fins el moment. Aquest fet es tradueix en què la qualitat de les platges percebuda in situ és molt superior a les expectatives prèvies dels usuaris abans de ser-hi.

Aquests són els indicadors que es desprenen de l´última edició de l’enquesta de satisfacció dels usuaris de les platges metropolitanes encarregat per l’AMB a l’IERMB.

 

Aquestes dades avalen la bona feina que s’està fent des de l’AMB en l’àmbit de manteniment i gestió de les platges, malgrat l’increment dels usos, l’augment de visitants que implica més pressió humana i els estralls dels temporals.

 

La tranquil·litat, l’accés a la platja, el paisatge, l’entorn, la informació, les dutxes i la senyalització han estat els aspectes més ben valorats.

 

La percepció de la qualitat global de les platges de l’Àrea Metropolitana ha anat augmentant progressivament des de l’inici de l’estudi de les enquestes el 2007, quan les platges es valoraven amb 6,5 punts de mitjana. Aquesta valoració ha augmentat 1,3 punts fins el 2016, assolint el 7,8 de puntuació, que suposa la nota més alta de totes les edicions fins el moment.

 

PLATGES CADA COP MÉS PLENES: 10.500.000 USUARIS EL 2016

 

Durant la temporada d’estiu de 2016, l’afluència a les platges metropolitanes va assolir els 10.500.000 de persones comptant les platges de Barcelona, xifra que representa un 20% més d’ usuaris que el 2014. 4 de cada 10 usuaris de les platges del litoral metropolità sud vénen o bé d’altres municipis de la metròpolis Barcelona o de la mateixa ciutat comtal. Cal destacar que 1 o 2 de cada 10 usuaris són del mateix municipi. En el cas de Badalona i el Prat de Llobregat, aquesta xifra s’aproxima al 50%. Pel que fa al litoral nord, destaca Montgat, perquè més d’un 40% dels seus usuaris provenen de Barcelona ciutat.

 

Aquest increment dels usuaris s’explica per la bona qualitat de les platges però també per la diversitat d’usos i activitats que la població pot fer-hi més enllà de prendre el sol i banyar-se, com els jocs infantils, jugar a futbol o al korfbal.

Tots aquests usos i activitats conviuen de forma harmònica amb un augment de la biodiversitat i platges cada vegada més naturalitzades.

 

VOCACIÓ DE SERVEI PÚBLIC QUE PERMET TENIR 42 KM DE FRONT MARÍTIM A DISPOSICIÓ DE LES PERSONES

 

Arrenca un Estiu Metropolità 2018 amb la premissa que els ciutadans podran gaudir d’un total de 41 platges molt diverses al llarg dels 42 km del front marítim metropolità, que ha vist com s’incrementaven els usos socials i econòmics durant els últims anys, del tal manera que actualment forma part del teixit urbà com un espai públic de primera categoria. En la darrera dècada, l’ús de les platges metropolitanes per al lleure ciutadà s’ha doblat, fins a arribar els 10.5 milions de persones el 2016.

Des del 1998, l’equip de platges s’encarrega del manteniment del litoral metropolità. Ja fa més de 175.200 hores, 7.300 dies i 960 setmanes que l’equip tècnic vetlla per fer una bona gestió i posar tot el coneixement i expertesa per tenir unes platges metropolitanes amb una qualitat molt alta. Aquest fet les ha convertit en espais públics de primer ordre per a l’ús de la ciutadania.

Una gestió integral basada en respecte i coneixement, que ha cohesionat el litoral metropolità, l’ha dotat d’identitat pròpia i ha potenciat les seves particularitats específiques.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here