La Diputació de Barcelona va iniciar, l’any 2014, un procés de col·laboració amb la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social (XHIS), coordinada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que té les funcions de determinar i atorgar el règim d’ajuts econòmics que poden rebre les entitats que formen part d’aquesta xarxa.

Aquest any 2020, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar; ha considerat necessari modificar el règim de col·laboració amb aquesta Xarxa per tal d’adaptar-lo a les competències que li són pròpies.

En aquest sentit, el finançament atorgat per aquesta Àrea, que és de 726.000 euros, anirà destinat a donar suport als programes socials que es desenvolupen en els pisos d’inserció, però no al finançament de les despeses de manteniment dels pisos, fet que correspon als departaments amb competència tècnica en matèria d’habitatge.

D’altra banda, també es fa necessari no duplicar el finançament públic existent i, per això, la Diputació de Barcelona s’ha plantejat la necessitat de finançar els processos tècnics d’inclusió social que desenvolupen aquestes entitats amb professionals socials com són: treballadors socials, educadors socials, psicòlegs o altres col·lectius especialitzats.

Aquesta convocatòria de subvencions per concurrència competitiva va destinada a totes les entitats socials no lucratives, legalment constituïdes, que estiguin adherides a la Xarxa d’Habitatge d’Inclusió Social (XHIS) i que disposin de pisos que estiguin situats al territori de la província de Barcelona per acollir en un habitatge digne a persones en situació d’exclusió social o en risc.

Els habitatges d’inserció es destinen a atendre persones que presenten problemes d’inserció i que requereixen d’una atenció especial i seguiment i tutela durant un període de temps. Són persones que formen part de col·lectius com dones afectades per la violència masclista, persones amb drogodependències, persones sense llar, persones amb trastorn mental, persones preceptores de prestacions molt baixes, joves ex-tutelats, famílies en risc i altres situacions anàlogues.

El període de presentació de les sol·licituds començarà el dia 9 de juliol i finalitzarà el dia 29 d’aquest mateix mes.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here