Refer el mal causat a la comunitat per una conducta incívica no sempre acaba amb el pagament d’una multa. El Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament de L’Hospitalet ofereix als infractors l’alternativa d’una acció reparadora, una proposta que cada vegada té més acceptació i que té per finalitat evitar la reincidència.

En el període 2020-2021 s’han fet a la ciutat un total de 129 accions restauratives com a alternativa a la sanció econòmica per actes incívics, xifra que triplica les 43 realitzades l’any 2019.

Del total de persones que han realitzat tasques socioeducatives els darrers dos anys en substitució de la sanció econòmica imposada per una infracció a l’Ordenança del civisme i la convivència, només sis han reincidit en la seva conducta infractora, la qual cosa permet fer-ne un balanç positiu.

La majoria de les accions reparadores realitzades eren per infraccions de convivència i civisme relacionades amb el consum d’alcohol o drogues a la via pública, sorolls en habitatges i sorolls al carrer. També n’hi ha hagut per mal ús, embrutar i orinar a l’espai públic, per fer grafits, per dur gossos sense lligar o per danyar el patrimoni municipal, entre d’altres.

Les persones que s’acullen a la mediació reparadora fan, segons la seva infracció, tallers de salut i consum d’alcohol, tallers de convivència i civisme, activitats comunitàries i entrevistes personals.

Entre altres accions, algunes persones han participat en iniciatives de millora de l’espai públic, com les actuacions dutes a terme al pont de Matacavalls; altres, amb possibles problemes de salut mental, han accedit a acudir a serveis sanitaris de diagnosi i tractament; i joves que no estaven treballant ni cursant estudis han estat adreçats i s’han acollit a itineraris d’inserció laboral a través dels departaments municipals de Joventut i d’Ocupació.

L’objectiu és afavorir un paper rellevant i prioritari a les mesures alternatives a la sanció per evitar la culpabilització i la victimització, potenciar la responsabilitat i l’empoderament de la ciutadania activa, així com aportar elements de coneixement i reflexió per afavorir la promoció de la salut.

També es pretén promoure la implicació i participació dels infractors en les  activitats de caire comunitari i socioeducatiu que es fan a la ciutat, afavorir la restauració i l’enfortiment dels vincles amb la comunitat, a més de potenciar la reparació del dany amb expressions d’art urbà dins dels canals normatius.

Per als que no respecten les normes bàsiques de convivència i bon ús de l’espai públic, l’Ordenança municipal del Civisme i la Convivència estableix sancions que poden arribar fins a 750 € en cas d’infraccions lleus, fins a 1.500 € si són greus i fins a 3.000 € si es tracta de molt greus.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here