Durant aquests dies, en passar més temps a casa, els nivells de consum energètic augmenten. Al mateix temps, és vital per al comerç poder ajustar les seves factures davant de l’aturada de l’activitat. Per això, encara pren més rellevància poder ajustar la potència elèctrica que tenim contractada a les nostres necessitats reals i estalviar diners a finals d’any. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament del Prat ha posat en marxa un nou servei per assessorar la ciutadania i el comerç sobre com contractar l’electricitat adaptada al seu consum real.

De forma senzilla, els usuaris i usuàries poden accedir a un formulari, que permet accedir a les dades reals del consum d’electricitat anual de cadascú i estudiar la millor forma de contractar l’electricitat a casa o a l’establiment comercial corresponent. En un termini de 24 hores, el servei facilita un informe personalitzat amb propostes sobre com millorar la contractació d’electricitat en base al consum de cadascú i l’estalvi econòmic que representa. L’informe també indicarà les gestions per realitzar els canvis oportuns i, per acabar, una relació de consells que permetran reduir el consum d’energia i, en conseqüència, estalviar una mica més encara en la factura de l’electricitat.

En el cas de la ciutadania, durant el període de confinament en què augmenta el consum elèctric i la despesa econòmica que comporta, és especialment rellevant adoptar mesures de reducció de la potència i d’estalvi energètic, per tal de disminuir-ne l’import de la factura. En el cas dels comerços, aquest estalvi pot servir per alleujar la seva situació econòmica, tenint en compte que en aquests moments molts d’ells romanen tancats i no estan facturant.

Totes les persones o comerços interessats en conèixer com estalviar diners en la factura elèctrica, poden accedir a aquest servei a través del web elprat.cat/estalvielectric .

L’any 2019, ja es va prestar aquest assessorament a 500 famílies en situació vulnerabilitat energètica

L’Ajuntament del Prat ja va iniciar l’any 2019 aquest servei d’assessorament a famílies en situació de vulnerabilitat energètica. En aquests casos, a més d’oferir l’assessorament, es realitzaven els tràmits amb les comercialitzadores d’energia ja que, generalment, són complicats. Les reduccions de la potència contractada, les tarifes de discriminació horària o l’accés al bo social són les principals gestions que permeten estalviar diners en la factura d’electricitat. L’estalvi anual d’aquestes famílies es va situar entre els 240 i els 400 euros a l’any en la majoria de casos.

L’Ajuntament impulsa l’estalvi energètic i de la factura elèctrica en 29 equipaments municipals

L’Ajuntament del Prat s’ha acollit a l’opció de reduir les potències contractades, recollida en el decret d’estat d’alarma, per aplicar-la en 29 equipaments municipals. Es tracta d’espais que estan tancats durant el període de confinament i que es troben entre dels de major consum energètic. Fonamentalment, es tracta d’equipaments culturals, educatius i esportius. Gràcies a això, l’Ajuntament s’està estalviant 600 al dia en la factura elèctrica.

A més d’acollir-se a aquesta mesura excepcional, l’Ajuntament del Prat ja realitza un seguiment continuat dels nivells de consum energètic dels seus edificis i equipaments. Quan ho considera adient, sol·licita directament a les companyies energètiques una disminució de la potència contractada.

Durant el període de confinament, l’Ajuntament del Prat també ha pres mesures d’estalvi energètic addicionals perquè els nivells de consum dels equipaments municipals tancats sigui el mínim possible. S’han aturat els equips de clima i il·luminació, entre altres, per aconseguir un consum nul o quasi nul dels edificis que estan tancants durant el confinament. Aquesta mesura d’eficiència energètica ha estat possible gràcies a la tecnologia de monitoratge del consum d’energia en temps real de què disposen aquests equipaments. Representarà també un estalvi econòmic pel que fa la factura elèctrica municipal, que es calcularà en finalitzar el període de confinament.

Aquestes mesures d’estalvi energètic s’emmarquen en el pla de transició energètica de l’Ajuntament del Prat, una de les línies d’actuació prioritàries d’aquest mandat municipal per lluitar, des de l’àmbit local, contra el canvi climàtic.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here