Sense mitjans de protecció adequats ni reconeixement a la seva tasca durant la pandèmia de coronavirus

CCOO manifesta la seva indignació amb el posicionament del Consell Comarcal del Vallès Occidental envers la situació de risc de les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària

Les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que dona servei a diferents municipis, consideren que han estat les grans oblidades en aquesta pandèmia per part de l’administració publica i per part de l’empresa People Plus Innovation (Grupo Optima), que gestiona quest servei.

Quan va començar l’estat d’alarma, les treballadores es van trobar que no es tenien els EPIs (Equips de Protecció Individual) necessaris per a la seva protecció i per a la protecció dels usuaris/es del servei. Després d’informar a l’empresa que es necessitaven aquests equips i que havien de ser adequats, es van trobar amb unes mascaretes no homologades, amb els mateixos guants que normalment fan servir i que tenen una molt baixa resistència, i una única bata per realitzar tots els serveis de cada dia de la setmana. Tota aquesta situació es va traslladar al Consell Comarcal i la seva única resposta ha estat que l’empresa sí havia lliurats els EPIs, però sense valorar si aquests eren els correctes o si permetien fer la feina en condicions de seguretat.

Publicitat

CCOO considera que aquestes treballadores han estat les grans oblidades de la pandèmia. S’ha posat en valor la feina de la sanitat pública i s’han denunciat les seves mancances. S’ha posat en valor la feina de les residències geriàtriques i han estat clamoroses les seves mancances. Però pocs han posat de relleu el paper dels serveis d’atenció domiciliària, treballadores familiars i auxiliars de la llar, que han estat al peu del canó en els serveis domiciliaris. S’ha trobat en molts casos que els usuaris tenien millors proteccions que les treballadores i que alguns es donaven de baixa dels servei en veure la poca protecció que portaven, i el risc de contagis que això comportava.

Les treballadores del SAD tenen coneixement de les queixes que els usuaris van traslladar a l’empresa per aquests motius, i del risc que representa deixar la cura de les persones grans o dependents en mans d’empreses que tan sols persegueixen obtenir els màxims beneficis econòmics possibles, i així li han fet saber al Consell Comarcal i als ajuntaments adherits.

Per a CCOO no és admissible aquest tracte per part de l’Administració i li demana voluntat per conèixer la situació d’aquestes treballadores, sobretot quan s’han donat casos de baixa per contagi de la COVID-19, i per reconèixer la feina realitzada amb professionalitat sense les mesures necessàries per a no ser contagiades ni contagiar a les persones vulnerables que cuiden.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here