El Ple municipal ja ha aprovat els presupostos per aquest 2018, que acendeixen a un total de 7.607.073,72€. Enguany, els majors increments en el pressupost es produeixen en les partides vinculades a beques i serveis socials, que augmentaran 10.500€, i per a serveis d’atenció domiciliària, que augmenten 4.100€. També es preveu un augment de 8.900 € en nous programes socials, conveniats amb el Consell Comarcal,

Aquest 2018 es destinarà part del pressupost a diverses partides d’inversions, entre les que destaca la destinada a realitzar actuacions de restauració de l’antiga Escola Modernista de la Colònia Güell (400.000 €), que també comptarà amb una aportació econòmica de la Diputació de Barcelona.

Entre altres inversions, també hi han millores a la via pública i edificis municipals (175.000 €), que inclouen, com en anys anteriors, 30.000 € a actuacions suggerides per la ciutadania a través de processos participatius; mesures d’estalvi energètic en diferents projectes (75.000 €) o el projecte d’Horts Comunitaris (48.000 €), entre d’altres.

D’altra banda la partida corresponent a contractació de béns i serveis experimenta un increment de 81.000 € (+3,06%), mentre que les relacionades amb les transferències ordinàries (aportacions i subvencions) s’incrementen aproximadament en 54.000 € (+7,74%), amb un moderat augment en aportacions a
entitats i associacions del municipi.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here