El ple municipal de l’Ajuntament de Sant Just Desvern té previst aprovar les bases adreçades a empreses interessades en la implementació del programa 3+5 per a persones majors de 45 anys, a través d’empreses d’inserció sociolaboral o centres especials de treball, i les bases per optar a una subvenció en el marc del programa local POFI 2017 d’orientació, formació i inserció laboral de persones aturades en empreses del municipi.

L’ordre del dia també té previst abordar la proposta de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits per inversions financerament sostenibles, finançats amb superàvit resultant de la liquidació del pressupost de 2016. Es sol.licita també habilitar les partides necessaries per destinar 550.000 e del superàvit a l’amortització anticipada del deute i habilitar els crèdits necessaris per a dur-ho a terme.

L’aplicació del romanent està condicionat a una determinada normativa estatal, que promou l’estabilitat i la sostenibilitat financera. El fet que el Govern espanyol encara no hagi aprovat el pressupost de l’Estat per l’any 2017 també condiciona on es poden aplicar aquests diners. D’acord amb la situació actual, els ens locals només poden reinvertir els seu superàvit en actuacions incloses dins del concepte “inversió financerament sostenible”, és a dir a inversió que ha d’estar executada abans de 31 de desembre i, en retornar deute. Aquestes restriccions s’hi afegeix en què en no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017, els Ajuntaments encara no poden reinvertir els seu superàvit en inversions financerament sostenibles.

L’ordre del dia del ple també inclou l’adhesió a la xarxa de memòria democràtica del Baix Llobregat creada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat que permetrà seguir els mateixos estandars arxivístics per part dels municipis adherits.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here