Des de l’inici de la pandèmia, els professionals dels centres sanitaris han estat exposats a una enorme pressió assistencial, al risc de contagi i a unes condicions de feina molt complexes, fet que ha pogut provocar alts nivells d’estrès, malestar psicològic i reduccions del grau de benestar en general.

Per donar resposta a aquesta necessitat, neix el projecte Respond (Improving the prepared-ness of Health Systems to Reduce Mental Health and Psychosocial Concerns resulting from the COVID-19 Pandemic).

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar i testar una intervenció, basada en programes de l’Organització Mundial de la Salut, per millorar la resiliència i la salut mental dels professionals sanitaris de primera línia.

Els resultats d’aquest estudi permetran proporcionar a les autoritats sanitàries les eines adients per millorar la salut mental i el benestar emocional dels professionals, i poder aplicar-les en futures pandèmies.

Respond és un estudi d’investigació a escala internacional, finançat per la Unió Europea, en el qual participen 13 universitats i centres de recerca d’arreu d’Europa, entre els quals hi ha el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Segons expliquen els responsable, en la primera fase del projecte “necessitem identificar i descriure els problemes prioritaris de salut mental i psicosocial dels professionals de l’àmbit de la salut que han desen-volupat la seva tasca en primera línia i s’han vist afectats per la pandèmia de la COVID-19”.

És per aquest motiu que busquen voluntaris que vulguin participar en aquesta primera fase del projecte i que compleixin aquestes condicions:

  1. Haver estat en actiu durant la primera onada de la COVID-19
  2. Formar part d’algun dels següents col·lectius:
  • Personal sanitari (col·lectiu de metges, d’infermeria i auxiliars d’infermeria)
  • Treballadors dels centres d’atenció primària
  • Zeladors
  • Administratius dels centres hospitalaris o d’atenció primària
  • Serveis d’emergència o Autoritats sanitàries locals

L’objectiu és saber la seva opinió sobre els assumptes i els problemes que afecten els professionals sanitaris de primera línia a escala nacional. Per aconseguir-ho, es farà una entrevista virtual a cada voluntari de 35-40 minuts de durada (horari a convenir), en la qual la confidencialitat de les seves dades estarà garantida en tot moment.

Si esteu interessats a participar o voleu més informació, poseu-vos en contacte mitjançant el correu a.monistrol@pssjd.org.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here