L’Ajuntament ha iniciat la segona campanya intensiva de desinsectació i desratització que realitzarà aquest any al clavegueram de tots els barris de Sant Boi. Durant aquest mes s’apliquen tractaments antiplaga específics a 330 punts per prevenir i actuar contra la presència de rates i escarabats a la via pública durant l’època estival.

Habitualment es du a terme un programa integral de control de plagues, mitjançant l’aplicació de tractaments periòdics i l’atenció a les incidències detectades. A l’entorn de l’estiu, però, s’actua de manera extraordinària per combatre el risc de proliferació que es genera a causa de les condicions de calor i humitat. A la primavera se’n va fer amb molt bons resultats una primera campanya intensiva i a mitjans de juliol ha començat la segona.

L’actuació contra els escarabats i els rossegadors consisteix a aplicar productes específics antiplaga a les tapes i els desguassos clavegueram, que és el focus més habitual de proliferació. També està prevista una intervenció especial als pous del clavegueram per tapar esquerdes i forats en els punts on els insectes posen habitualment els ous.

Si una persona detecta una plaga a la via pública, pot donar avís a través de la bústia ciutadana T’Escoltem, al telefòn 93 635 12 12 o a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (pl. Ajuntament, 1), perquè es pugui fer un tractament puntual en la zona afectada.

Per al control de les plagues en habitatges i comunitats de veïns, l’Ajuntament recomana a la ciutadania guardar els aliments en recipients tancats, extremar la neteja, protegir les juntes de portes i finestres, revisar les instal·lacions (desguassos, sales de comptadors, arquetes d’aiguües brutes, armaris, magatzems, etc) i reparar esquerdes i forats. En cas necessari, es pot demanar assessorament per aplicar tractaments amb productes biocides.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here