El Ple municipal ha declarat per unanimitat Sant Boi de Llobregat Municipi Feminista. L’Ajuntament assumeix com a propi el Decàleg per a la construcció de ciutats feministes al Baix Llobregat i es compromet formalment a desenvolupar noves polítiques per la igualtat efectiva entre dones i homes.

Sant Boi de Llobregat ha estat històricament una ciutat capdavantera en la defensa dels drets de les dones i la lluita per la igualtat efectiva entre les dones i els homes, l’eliminació de les discriminacions per raó de sexe i l’erradicació de la violència masclista.

Ara, amb aquesta declaració institucional, l’Ajuntament es compromet a implementar i dotar de recursos les mesures previstes al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes al Baix Llobregat, que pretén fer de la comarca un ‘laboratori’ de polítiques feministes.

La iniciativa és fruit de les trobades que al llarg dels darrers mesos han mantingut les alcaldesses del Baix Llobregat per preparar la celebració del 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Amb el lema “100% feminista”, el Congrés constituirà una “experiència pionera de reflexió, cívica, política i acadèmica en relació a la feminització de la societat” (Castelldefels, 26 i 27 d’octubre).

El text aprovat pel Ple municipal de Sant Boi recorda que la igualtat entre dones i homes és un principi fonamental reconegut per Nacions Unides, la Unió Europea, la Constitució espanyola i l’Estatut de Catalunya i considera que, des dels governs locals, el feminisme és una oportunitat perquè dones i homes comencin a viure a les nostres ciutats en igualtat.

Les dones, al Baix Llobregat

Segons l’informe ‘Les dones en el mercat de treball’ (març 2018), al Baix Llobregat hi ha més dones aturades que homes, les dones pateixen la precarietat laboral més que els homes, cobren salaris inferiors i tenen prestacions més baixes per desocupació, dediquen el doble d’hores que els homes a la cura de la llar i de la família, cobren pensions d’imports molt inferiors i tenen taxes més altes de risc de pobresa. L’any 2017, a més, als partits judicials de la comarca es van interposar 2.348 denúncies per violència masclista.

La moció aprovada pel Ple municipal inclou l’adhesió de Sant Boi a la Carta europea per a la igualtat de dones i homes a la vida local.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here