Sant Boi de Llobregat acaba de fer un nou pas endavant en les seves polítiques per la igualtat entre dones i homes. El Ple municipal ha aprovat per unanimitat el III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutat, un instrument per reforçar l’aposta històrica que ha fet de Sant Boi un municipi referent en matèria d’igualtat. El govern de la ciutat es compromet a aplicar polítiques innovadores amb conseqüències efectives en les vides de les persones.

Antenes d’igualtat

Una de les mesures més imminents serà la implantació de les ‘Antenes d’Igualtat’, una figura clau per a la introducció de la perspectiva de gènere a les diferents àrees de l’Ajuntament i, per tant, en els diferents àmbits d’actuació política. D’acord amb aquest plantejament, hi haurà persones de la plantilla municipal que actuaran com a referents d’igualtat formalment reconeguts com a tals i que vetllaran perquè les àrees compleixin els compromisos del pla i el seu calendari d’execució.

Pressupostos i contractes públics amb perspectiva de gènere

El III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutat 2019-2023 també preveu que els pressupostos municipals incorporin de manera efectiva la perspectiva de gènere i que als contractes públics s’incloguin clàusules que fomentin la igualtat entre dones i homes.

Feminitzar l’espai urbà i l’espai natural

A més, hi ha el compromís d’aplicar mesures correctores a les zones del nucli urbà que creen inseguretat a les dones de la ciutat (i les zones amb barreres arquitectòniques) i la voluntat explícita de feminitzar l’espai natural perquè les dones hi puguin practicar esport segures i lliures.

Sis àmbits d’actuació

El pla d’igualtat assenyala accions en sis àmbits d’actuació: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra les violències masclistes, drets i qualitat de vida, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, reconeixement del lideratge i la participació de les dones i reformulació dels treballs i els temps.

Cap a un Sant Boi 100% igualitari

Sant Boi de Llobregat, declarada ‘Ciutat Feminista’ l’any 2018, manté amb aquesta III Pla d’Igualtat de Gènere de Ciutat el compromís en la lluita contra la violència masclista, per la transformació de les relacions entre dones i homes, l’assoliment de la igualtat real i la lluita contra la pèrdua de drets ja aconseguits de les dones que es veuen constantment amenaçats.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here