Sant Boi ha actuat contra la crisi de la Covid-19 de manera transversal i innovadora a partir de l’entesa amb els agents econòmics i socials de la ciutat. Sant Boi està aprofitant la pandèmia com accelerador de la transformació de la ciutat. Aquest procés, presentat en roda de premsa aquest dilluns 21 de desembre, exemplifica els nous escenaris de la vida en les ciutats.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha destacat a la roda de premsa que “el paper fonamental dels municipis en la lluita contra el virus s’ha de veure recompensat amb una major participació dels governs locals en els plans de recuperació econòmica i social”.

Pla de xoc + Reactivem Sant Boi + Pacte de Ciutat

L’Ajuntament de Sant Boi ha invertit 5,1 milions d’euros (incloent-hi 3,7 milions en concepte de tributs estalviats a la ciutadania) en un Pla de Xoc i altres programes contra la Covid19 que des del primer moment han donat suport a famílies, comerços i sectors empresarials més afectats per la crisi.

Aquest pla de reactivació econòmica i social ha comptat en tot moment amb un unànime consens polític. A més de les ajudes directes a les famílies més vulnerables (600 en total), Reactivem Sant Boi ha posat en marxa un conjunt de mesures de suport a l’economia local gràcies a la cooperació permanent amb bona part dels operadors lo cals (comerç, restauració, teixit industrial, concessionaris de vehicles, centres d’estètica, gestories, entitats financeres, patronals i sindicats comarcals, artistes i operadors del sector cultural, etc.).

Aquesta cooperació s’ha traduït en mesures innovadores com les diverses targetes moneder que permeten que el consum de les famílies beneficiàries de la targeta reverteixi directament en el comerç local, o bé el programa Futur, que subvenciona fins a un 70% el cost d’inversions efectuades per 121 empreses i microempreses (en molts casos destinades a la transició digital i energètica), i que ha generat una inversió global de 700.000 ? (290.000 ? aportats per l’Ajuntament).

També és destacable des d’aquest punt de vista el suport al sector cultural de la ciutat, que ha permès que la immensa majoria dels serveis i activitats d’aquests mesos hagin estat contractats a artistes i emprenedors locals (93% dels con tractes durant la pandèmia) per un import de 482.000 euros.

Per la seva banda, hem donat suport a l’ocupació amb una inversió total de 735.000 ? que ha permès la contractació d’agents de salut, agents de suport educatiu i esportiu Covid19, reforços per als Serveis Socials, psicòlogues, integradores socials, etc.

Per gestionar la situació provocada per la pandèmia i centralitzar les tasques d’informació, atenció i assessorament a la ciutadania a l’hora de tramitar les ajudes municipals i les d’altres administracions, es va crear a finals d’abril l’Oficina Reactivem, que ja ha donat resposta a més de 5.000 consultes en línia.

Sant Boi com a ciutat on s’està assajant el nou model de ciutats en el temps de la Covid-19

El treball transversal amb els agents socials i econòmics de la ciutat ha permès consolidar un ecosistema de col·laboració que ha servit per trobar les mil lors solucions per a cada moment de la crisi, sempre amb l’objectiu d’interconnectar les necessitats de les empreses locals i del comerç de proximitat amb l’economia de les famílies.

Aquest ecosistema és el nostre “kintsugi”, un model propi d’abordar la crisi de la Covid19 que repara els danys a partir dels reptes que la pandèmia planteja. Una crisi que ha deixat al descobert noves dependències i noves bretxes socials i econòmiques i que obliga a repensar i a reconceptualitzar la vida en els nostres municipis.

Estem posant aquest coneixement derivat de la pandèmia al servei tant del Pla de Govern com de l’Estratègia de Ciutat per generar iniciatives i actuacions que anticipen els nous escenaris de la vida en les ciutats.

La pandèmia, per tant, està accelerant la transformació de Sant Boi. Aquesta transformació es pot inscriure en el marc general de l’Agenda Urbana de Catalunya i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), si bé presenta un perfil propi i singular que s’orienta cap a una concepció de la ciutat entesa com a espai de salut col·lectiva on la mobilitat sostenible, la lluita contra el canvi climàtic, la gestió de residus i l’eficiència energètica inspiren les actuacions a fer. El suport a les empreses i a la innovació econòmica o la transformació digital des d’una perspectiva inclusiva són altres línies a potenciar.

Aquesta agenda, alineada plenament amb l’estratègia de ciutat sostenible i saludable, s’orienta cap a un model ciutat on la cultura de les cures i la salut en general inspiren les grans transformacions del municipi. Es tracta d’una agenda també alineada amb el conjunt d’actuacions derivades del Pacte de Ciutat i que es posaran marxa durant el 2021.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here