Prop de 500 famílies es beneficiaran de les beques per a sortides escolars curriculars que l’Ajuntament de Gavà atorga per primer cop aquest curs 2017-18. En una primera convocatòria i sota un pressupost de 20.000, la Junta de Govern Local va acordar atorgar 230 subvencions. A aquesta xifra s’hauran d’afegir 224 subvencions més corresponents a les famílies que, tot i complir els requisits, havien quedat fora d’aquesta primera convocatòria.

És per això que l’Ajuntament ha ampliat la dotació pressupostària i ha obert una segona convocatòria per donar resposta a aquestes famílies que poden optar ara a la beca presentant la sol·licitud a la segona convocatòria de subvencions de suport a les sortides escolars curriculars. El termini per presentar la documentació s’ha establert entre el 16 i el 30 d’abril.

D’aquesta manera, aquest curs l’Ajuntament destinarà un total de 40.000 euros per a sortides escolars amb l’objectiu de garantir la participació de tots els nens i nenes a les activitats curriculars dels centres educatius.

A la primera convocatòria s’han rebut un total de 636 sol·licituds, de les quals 454 han estat acceptades i 136 no complien els requisits establerts.

Bases de la segona convocatòria
Les beques de suport a les sortides escolars curriculars van ser aprovades per l’Ajuntament de Gavà en el Ple de juliol de 2017 amb l’objectiu de refermar el seu compromís de garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els infants de Gavà. Amb aquests ajuts es garanteix la participació dels infants que per motius econòmics no anaven a les sortides o colònies programades per l’escola. Un fet que suposava perdre el valor pedagògic que tenen aquest tipus de sortides i els seus continguts educatius, ja que són activitats que formen part del projecte curricular dels centres.

En concret, aquests ajuts beneficien aquelles famílies que tinguin una renda familiar no superior a l’1,8 de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya. Altres factors que incrementen la puntuació són: tenir un fill en edat escolar, ser família monoparental o nombrosa, tenir l’infant en acolliment, que el beneficiari o germans tingui alguna discapacitat de més del 33% i que hi hagi una valoració dels serveis socials. La quantitat que s’atorgarà dependrà dels punts obtinguts, i fins a un màxim de 80 euros. A les persones que tenen més de 9 punts se’ls atorgarà el 100% de la sol·licitud.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here