L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha rebut avui el Pla director del castell d’Eramprunyà de mà del diputat d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut, en un acte celebrat al conjunt monumental, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
El pla, redactat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, i suposa un pas definitiu per a la conservació i restauració del castell, un camí que va començar tot l’any 2007 arran de l’adquisició, per part de l’Ajuntament, del conjunt monumental. i la immediata creació d’una comissió cívica per elaborar propostes per a la seva recuperació, representants de la qual també han estat presents en el lliurament del Pla director.
L’alcaldessa ha explicat que “ara fa 10 anys que l’Ajuntament va fer un pas important: recuperar pel patrimoni local i per al conjunt de la ciutadania aquest castell. En aquest temps hem anat intervenint amb el suport econòmic i tècnic de la Diputació per assegurar, sobretot per garantir l’estabilitat del conjunt monumental de manera respectuosa amb l’entorn i alhora per fer divulgació del conjunt. Unes accions que van posar de manifest la necessitat de redactar un Pla director per establir una metodologia d’actuació, establir les prioritats, quantificar les inversions necessàries i, en definitiva, establir què volem que sigui aquest castell”.
Raquel Sánchez s’ha mostrat molt satisfeta “de continuar avançant en la recuperació d’aquest conjunt monumental”, tot destacant que “és de tot imprescindible que la Diputació de Barcelona ens continuï donant suport tècnic i econòmic, tal com fet fins ara”.
El Pla director estableix un seguit d’intervencions que es desenvoluparien en set etapes amb una inversió global de prop de 4 milions d’euros. El diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, ha manifestat el compromís de la Diputació de contribuir a la implementació de les accions que recull el Pla director. “Són uns costos importants difícils d’assumir per una administració municipal i aquí és on les entitats supralocals hem d’ajudar als municipis, en aquest cas a Gavà. Tal com recull el Pla director haurem de fer aquestes intervencions en diferents fases que,
tret de la primera de consolidació, podrem anar-les executant segons la disponibilitat econòmica”.
Josep Ramon Mut ha afegit que “aquestes intervencions són importants no només per recuperar el castell sinó també per donar-lo a conèixer més, i que l’Eramprunyà esdevingui un referent de la comarca”.
Programa del pla director
El Pla director defineix un programa funcional adequat a les diferents realitats del castell d’Eramprunyà. L’objectiu és recuperar les preexistències històriques i arquitectòniques del conjunt; facilitar el reconeixement de les restes fent-les entenedores per a la visita pública; mantenir l’ús que tradicionalment s’ha fet del castell per al gaudi col·lectiu, i compatibilitzar el seu ús amb el del seu entorn més proper.

La proposta d’intervenció està estructurada en sis apartats que es desenvoluparien en 7 etapes. Són les següents:
ETAPA 0: Mesures prioritàries. S’estableixen quatre accions: Estudi d’identificació de riscos geològics del turó del castell; ampliació del perímetre de tancament de protecció del recinte monumental; consolidació de diferents estructures, i pla de manteniment del castell d’Eramprunyà.
ETAPA I. Redacció d’estudis previs. Estudis específics quant a la memòria històrica de les fonts orals; del sistema defensiu; artístics i tipològics; de grafits i petròglifs; caracterització de revestiments, i caracterització i anàlisi dels materials.
ETAPA II: Adequació a la visita pública. Fase inicial que afectarà tot el recinte, ja que es vol que la visita pública pugui dur-se a terme durant tot el procés de desenvolupament del pla per millorar l’actual accés del públic i la seva circulació per l’interior del recinte del castell.
ETAPA III. Obres de consolidació i restauració al recinte sobirà. Inclou el baluard, el portal, la sala, el pati (i cisterna), l’edifici principal i la porxada. Es pretén reaixecar la paret meridional d’aquest recinte a nivell del primer pis, generar així un espai sobre dels arcs i evitar les afectacions de la pluja. Una altra actuació important afectarà la torre del sector nord.
ETAPA IV: Obres de consolidació i restauració al recinte jussà. Aquest recinte inclou la capella de Sant Miquel, la cisterna, la balma i la barbacana. La intervenció preveu obres de restauració de l’església.
ETAPA V: Restauració del recinte clos i entorn immediat. Se centrarà en la muralla exterior i en sectors encara no oberts d’aquest recinte, integrat per la muralla de migdia; el raval del castell, la bassa i elements puntuals com grafits, estructures, tombes antropomorfes i marques de pedreres.
ETAPA VI. Adequació a la visita pública. Fase final dedicada a dur a terme una nova adequació per a la visita pública. Inclou tant l’adequació de l’accés com la instal·lació d’elements de tancament i protecció.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here