Les ordenances per a l’any 2021 mantenen congelat el tipus de l’impost sobre béns immobles (IBI) de caràcter general i especial. Tot i això, per a les persones que no puguin assumir el pagament del rebut de l’IBI residencial, l’Ajuntament de l’Hospitalet ha obert el termini per demanar ajut, que es concedeix anualment, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida. Enguany, la partida destinada a aquests ajuts és de 210.600 euros. Les ajudes es poden demanar fins al 26 de febrer.

També continuen vigents totes les bonificacions ja existents per a les famílies nombroses i per als habitatges de protecció oficial.

Per acollir-se a aquests ajuts, les persones sol·licitants han de complir determinats requisits, com ara estar empadronades en aquest municipi en l’habitatge pel qual se sol·licita l’ajut; constar al padró de contribuents de l’IBI de L’Hospitalet per un únic immoble que sigui l’habitatge habitual destinat a ús propi, amb un màxim d’una plaça d’aparcament i un traster o un espai similar al traster. En aquest últim cas, el valor cadastral d’aquest espai no podrà sobrepassar els 19.525 euros; estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta de persones que convisquin en l’habitatge no superin les quanties establertes.

Les persones interessades han de realitzar els tràmits a través de les regidories de districte abans del 28 de febrer.

D’altra banda, a partir d’aquest any, l’ORGT de la Diputació de Barcelona es farà càrrec de les domiciliacions. Les opcions de pagament són: els no domiciliats en 1 fracció i els domiciliats en 4 fraccions. Es pot sol·licitar el canvi de modalitat de pagament fins al 15 de març.

Més informació a l’Òrgan de Gestió Tributària, a les regidories de districte, a través dels telèfons 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet) i telemàticament a través de https://seuelectronica.cat/ajutIBI

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here