En el ple municipal de Sant Feliu ha aprovat per unanimitat els criteris municipals per a la concessió de subvencions a persones propietàries d’habitatges que els posin a disposició de la Borsa d’habitatge de lloguer social de l’Ajuntament. Aquests propietaris poden obtenir una subvenció per un import equivalent de fins al 80% de l’import de l’Impost de Béns immobles (IBI), en funció de la rebaixa que estableixin sobre el lloguer del preu de mercat.

Els propietaris que apliquin un descompte d’entre el 20 i el 30%, accediran a una subvenció d’import equivalent al 40% de l’import de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Si la rebaixa és de més del 30% els arrendataris es beneficiaran d’una rebaixa equivalent al 80% de l’import de l’IBI.

Aquestes mesures intenten incrementar el parc de pisos de lloguer social que l’Ajuntament ofereix per garantir l’accés a un habitatge a les persones més vulnerables econòmicament, un dels objectius del Pla Local de l’Habitatge 2017-2022.

La Borsa d’Habitatge de lloguer social és un servei de mediació totalment gratuït entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters que tenen dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat. La Borsa s’encarrega de la gestió integral en la formalització del lloguer, des de la redacció del contracte fins a la mediació en la contractació. Els propietaris tenen a la seva disposició un equip de professionals per solucionar els dubtes i consultes de tipus tècnic o jurídic. La Borsa també fa un seguiment personalitzat de cada contracte, garantint al propietari el cobrament puntual del lloguer i el bon ús del seu habitatge.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here