El passat dissabte es va obrir la nova convocatòria d’ajuts a empreses i autònoms de Gavà amb establiments oberts al públic a la ciutat, que estiguin afectats per un tancament total o quasi total de l’activitat a conseqüència de les noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya. Es tracta de subvencions de 1.000 euros, complementàries als ajuts establerts per altres administracions. Aquests ajuts, s’atorgaran en ordre d’arribada de les sol·licituds que compleixin amb els requisits establerts, fins a exhaurir la partida inicialment prevista de 300.000 euros.

L’objectiu d’aquesta subvenció és que les persones treballadores autònomes i empreses, que tinguin un establiment obert al públic a Gavà i que s’han vist afectades per un tancament total o quasi total de la seva activitat, durant un mínim de 15 dies, puguin fer front a les despeses de manteniment i reactivació del seu negoci, com ara el pagament de lloguer o hipoteca, préstecs, assegurances, subministraments bàsics, mesures aplicades per al comerç en línia o mesures de prevenció preses.

Qui es podrà beneficiar?

Es podran beneficiar d’aquest ajut les persones físiques autònomes o jurídiques (societats mercantils, laborals i cooperatives) amb establiment obert al públic a la

ciutat de Gavà, d’alta i degudament regularitzat, amb un màxim de 50 treballadors/es i haver patit una reducció del 50% en el volum d’operacions del mes de novembre de l’exercici actual, en comparació amb el mateix mes de l’exercici anterior, com a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

Les persones beneficiàries de la subvenció hauran de mantenir en funcionament l’activitat durant un termini mínim de sis mesos des de l’endemà de la resolució d’atorgament de la mateixa. Per altra banda, hauran de col·laborar amb l’administració en les actuacions de comprovació i disposar de la documentació justificativa durant un període de sis anys.

La sol·licitud es podrà fer fins al 15 de febrer de 2021 i només per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà. Per fer el tràmit cal disposar de certificat digital o IDCat Nòbil.

D’altra banda, s’han organitzat dues sessions informatives virtuals dimarts 22 de desembre a les 15.30 i 16.30 on s’explicarà els principals trets de la convocatòria i el procediment de sol·licitud. Les persones interessades podran escriure els seus dubtes al xat o per correu electrònic i seran atesos. També hem organitzat una agenda per resolució de dubtes inicials fins al proper 15 de gener de 2021.

Línia d’ajuts de 50.000 euros per promoure l’autoocupació de persones aturades

Amb l’objectiu d’incentivar la inserció laboral de persones en situació d’atur de Gavà, l’Ajuntament atorga fins a 2.000 euros per a projectes d’autoocupació, i fins a 3.000 € si la iniciativa és coherent amb els principis de l’economia social, solidària, innovadora i sostenible.

Les iniciatives emprenedores s’hauran d’iniciar entre l’1 de gener de 2020 i l’1 d’abril de 2021, mantenint la seva activitat un mínim de 12 mesos consecutius.

Aquesta línia d’ajuts, que compta amb el suport tècnic i econòmic del Pla metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2020-2023 de l’AMB, té una dotació de 50.000 euros.

Qui es podrà beneficiar

S’hi podran acollir persones aturades de Gavà que vulguin establir projecte emprenedor a la ciutat o a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana, així com persones aturades de qualsevol municipi metropolità que vulgui establir el seu projecte emprenedor a Gavà. És requisit indispensable que estiguin inscrites a

l’Oficina de Treball de la Generalitat, de Gavà o del municipi metropolità on resideixin, com a demandants d’ocupació.

També caldrà que les persones beneficiàries pertanyin a col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral o amb major risc d’exclusió social: aquelles que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur; en situació de llarga durada; majors de 45 anys; joves de 16 a 35 anys; persones amb discapacitat; persones a famílies amb tots els seus membres en atur; persones pertanyents a famílies monoparentals o nombroses, i dones.

Dues modalitats d’ajuts

La convocatòria estableix dues modalitats d’ajuts:

  • Emprenedoria Local: fins a 2.000 euros per a la posada en marxa d’un projecte emprenedor a Gavà o a qualsevol municipi de l`àrea metropolitana.
  • Emprenedoria Local Unió de Cooperadors (UC): subvencions de fins a 3.000 euros per a la posada en marxa d’una activitat a Gavà o a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana concordant amb els principis i valors socials, solidaris, innovadors i sostenibles del projecte Unió de Cooperadors de l’Ajuntament de Gavà.

Les subvencions s’atorgaran per concurrència no competitiva, és a dir, per ordre d’entrada de les sol·licituds fins a l’exhauriment de la partida de 50.000 euros. Seran ajudes compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions i ens públics o privats, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels imports. També seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

Un cop aprovada la subvenció, s’abonarà el 35% de l’import. El 65% restant es pagarà un cop s’aportin els justificants de pagament i factures que es derivin de la posada en marxa del projecte emprenedor (cotitzacions, taxes i impostos, rebuts de lloguer, factures de despeses generades, etcètera).

La sol·licitud es podrà fer fins a l’1 d’abril de 2021 per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà. Per fer el tràmit cal disposar de certificat digital o IDCat Nòbil.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here