L’Ajuntament de Castellar del Vallès obrirà del 25 de gener al 26 de febrer una nova convocatòria de subvencions a la mobilitat per als i les joves que es desplacin fora de Castellar per cursar estudis postobligatoris que no s’ofereixen al municipi.

La subvenció consisteix en un ajut econòmic que s’adreça a tots els i les alumnes que realitzin graus universitaris, cicles formatius de grau mitjà o superior o programes de formació i inserció a fora de Castellar. A més, per poder accedir a aquesta subvenció, caldrà haver nascut entre els anys 1995 i 2005, inclosos, i estar empadronat a la vila com a mínim 12 mesos abans de fer-ne la sol·licitud.

En el cas dels i les estudiants que s’hagin de desplaçar a Sabadell per cursar els seus estudis, la quantia de la subvenció serà de 80 euros, mentre que si el desplaçament s’ha de realitzar a altres municipis, es concediran 105,20 euros als estudiants que compleixin els requisits. Aquests imports corresponen a les tarifes d’una T-jove d’una i dues zones, respectivament, un títol per a joves menors de 25 anys que es pot utilitzar de manera il·limitada durant 90 dies consecutius. La concessió s’efectuarà mitjançant un règim de competència no competitiva, que significa que hi accediran totes les persones que presentin la sol·licitud i que compleixin els requisits. El consistori destinarà enguany a aquesta subvenció un total de 70.000 euros.

Les sol·licituds dels ajuts es podran formalitzar de forma telemàtica a la seu electrònica del web municipal (www.castellarvalles.cat/ajutstransportjoves). Per fer-ho, caldrà disposar de certificat o identificació digital. Les persones que no en tinguin, poden obtenir fàcilment l’idCAT Mòbil des de casa al web https://idcatmobil.seu.cat/.

Tota la informació relativa a aquesta subvenció es pot trobar al mateix l’enllaç del www.castellarvalles.cat/ajutstransportjoves.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here