L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat destinarà 60.000 euros del Pressupost Municipal 2018 a finançar ajuts per a persones amb una capacitat econòmica limitada que hagin de pagar l’Impost sobre Bens Immobles (IBI). La nova convocatòria d?aquests ajuts, coneguts com a ?IBI social?, romandrà oberta fins al dia 28 de març.

Descomptes segons els ingressos

La quantia dels ajuts pot ser del 50%, el 75% o el 100% de l’import del rebut de l?IBI de 2018, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i fins que s?exhaureixi la partida pressupostària. Com més baixos siguin els ingressos familiars, més possibilitats hi ha d?obtenir l?ajut i d?optar a un percentatge de descompte més alt.

Compensació en el rebut

En cas que l?ajuda es concedeixi, l?Ajuntament compensarà l?import aplicant-lo directament en el rebut de l?IBI corresponent a 2018.

Més ventall de persones beneficiàries

Les bases de la convocatòria d?enguany augmenten l?import màxim dels ingressos de la unitat familiar que donen dret a la compensació, per ampliar el nombre de persones beneficiàries (de l?índex IRSC+55% a l?IRSC+75%). L?any 2017 es van beneficiar un total de 87 famílies, que van rebre un import global de 31.800 ?.

Requisits de participació

Per participar en la convocatòria cal residir a Sant Boi almenys des de l?1 de gener de 2017, que el valor cadastral de l?habitatge objecte de la sol·licitud sigui inferior a 125.000 ? i que cap membre de la unitat familiar no sigui titular d?un altre habitatge, entre altres requisits.

L?habitatge, un dret de ciutadania

L?Ajuntament ha fet de les polítiques socials la seva màxima prioritat des de l?inici de la crisi econòmica i ha treballat per garantir el dret de la ciutadania a l?habitatge i lluitar contra l’exclusió residencial. L?aplicació del ?IBI social? té com a objectiu reduir les despeses d?habitatge de les famílies més vulnerables de la ciutat.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here