Adif ha adjudicat el contracte per a la redacció dels projectes bàsic i de construcció per a la integració de la infraestructura ferroviària a L’Hospitalet. El contracte ha estat adjudicat a la unió temporal d’empreses (UTE) formada per GPO Ingeniería y Arquitectura, Geocontrol i TRN Táryet per un import de  4.070.698,2 euros (IVA inclòs).

Fruit de l’intens treball de coordinació i col·laboració institucional i tècnica entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Adif i l’Ajuntament, aquesta adjudicació representa un significatiu pas endavant en el compliment dels acords per dur a terme aquesta actuació, una de les més rellevants i de major envergadura en l’àmbit urbanístic i ferroviari a l’àrea metropolitana de Barcelona i pels importants beneficis que generarà.

Per a l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, aquesta adjudicació demostra que el projecte està a punt de començar a fer-se realitat i que la voluntat del Govern central i d’Adif ja és inequívoca. L’Hospitalet canviarà completament amb el soterrament i ens donarà la possibilitat d’afrontar alguns dels reptes que la ciutat té pendents”. 

Per a la segona ciutat catalana, permetrà permeabilitzar la densa trama urbana eliminant la històrica barrera física que representa el ferrocarril, connectant els diferents barris i reduint l’impacte visual i acústic que genera la infraestructura. A més, es recuperaran aquests espais per a l’ús ciutadà i es garantirà una plena seguretat per al tràfic viari i per als vianants i per a la circulació de trens.

En l’àmbit ferroviari, i atenent les demandes actuals de la xarxa de Rodalies, aquest projecte permetrà modificar l’esquema de funcionament creant nous modes d’explotació i habilitant nous itineraris i encaminaments gràcies a la construcció d’una nova infraestructura en forma de ròtula soterrada.

D’aquesta manera, es garantirà una correcta gestió dels fluxos de les línies que parteixen de Sants cap al municipi de L’Hospitalet, afavorint una millor gestió del trànsit i una millora del funcionament de la xarxa de Rodalies de Barcelona, vital per contribuir a l’objectiu d’assolir una mobilitat més sostenible a l’àrea metropolitana de Barcelona. En els últims anys, el servei de Rodalies de Barcelona ha continuat experimentant la tendència d’augment d’usuaris.

A més, es crearà un nou centre d’intermodalitat entre el ferrocarril i el metro al sud de Barcelona, gràcies a la construcció de l’intercanviador soterrat de la Torrassa, la qual cosa ajudarà a descongestionar el punt d’intercanvi de Barcelona-Sants.

També beneficiarà l’actuació de transformació urbanística d’interès supramunicipal per la seva especial rellevància econòmica prevista en el Pla director de la Granvia-Llobregat, l’objectiu del qual és la creació d’un pol d’activitat en l’àmbit de la biomedicina, i que es desenvolupa al voltant dels hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals, el Campus Universitari de Bellvitge, de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

Amb la redacció dels projectes, es donarà una solució a ambdues situacions actuals, tant per a la ciutat com per a l’explotació ferroviària.

Actuació i estudi informatiu 

L’actuació comprèn la integració del ferrocarril des de la cobertura ferroviària d’accés a Sants i preveu tant la integració de les línies R1, R3, R4 i R12 de Rodalies com de la línia R2 i els serveis Regionals cap al sud de Barcelona.

Paral·lelament el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana elaborarà, de forma coordinada amb aquests projectes, un nou estudi informatiu en el mateix àmbit, a fi de realitzar la tramitació sectorial i ambiental legalment establerta.

Per aquest motiu, l’acabament i l’aprovació dels projectes objecte d’aquest contracte seran conformes i posteriors a l’esmentat estudi informatiu i incorporaran les recomanacions i les mesures correctores indicades a la declaració d’impacte ambiental i a la resolució d’aprovació definitiva.

El treball de col·laboració s’ha dut a terme al llarg dels últims gairebé tres anys, amb múltiples reunions i contactes entre totes les administracions implicades a fi de coordinar i acordar les solucions tècniques i avançar en les actuacions que s’han de desenvolupar. Un clima de cooperació que totes les institucions tenen la voluntat de mantenir en el futur.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here