Orientar a partir de la integració i la formació, pero també des de la motivació. Aquest és el principi bàsic que regirà l’Escola de Noves Oportunitats (ENO), la nova iniciativa de Viladecans per a l’orientació laboral dels joves, amb la qual l’Ajuntament busca donar resposta a les xifres d’atur juvenil que afecten, sobretot, als menors de 25 anys amb qualificacions més baixes. Es tracta d’una iniciativa pionera entre les poblacions del Delta del Llobregat, que destaca per capgirar i millorar el model de les accions amb què l’Ajuntament havia enfrontat fins ara, amb èxit, l’abandonament educatiu després de l’ESO.

L’objectiu de l’ENO és que, en una època complicada per la pandèmia sanitària, els i les joves participants comptin amb un acompanyament i una formació que els ajudi a espolsar-se les seves incerteses de futur, a través de sis itineraris que els obrin més i millors oportunitats laborals per trobar cabuda en el sistema. El focus, però, estarà posat de base en aspectes personals com l’autoestima, la confiança o la motivació, per tal que adquireixin una importància cabdal quan els i les joves escullin l’itinerari que més fa per ells i elles. Amb una metodologia flexible i innovadora –i en col·laboració amb els agents socials i econòmics, amb una visió d’educació 360 graus– s’ha creat un model pedagògic centrat en despertar la curiositat, explorar els interessos personals, marcar uns reptes i fer que els i les mateixes joves liderin la seva consecució. Amb posterioritat, es farà un seguiment durant un any per garantir que el programa ha deixat l’empremta necessària.

L’Escola de Noves Oportunitats està en marxa des del novembre al centre municipal Can Calderon, on guien cap a aquest recurs al jovent que el necessita. Entre els sis itineraris que ofereix, s’hi troben el Repte la Oportunitat (formació en llengües i altres itineraris) el Repte GESO (preparació per obtenir el certificat d’ESO), el Repte CFGM (preparació pels cicles formatius de grau mitjà), el Repte Profesional Bàsic (formació en llengües i altres itineraris), el Repte Profesional PRO (formació professionalitzadora especialitzada) i el Repte Singular (per a situacions d’especial desorientació).

Més informació sol·licitant cita prèvia a Can Calderon.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here