L’Ajuntament de Molins de Rei dóna inici a les actuacions als polígons industrials en el marc del Projecte de modernització dels polígons de Molins de Rei, subvencionat per la Diputació de Barcelona dins el Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Per al plantejament de les actuacions en els polígons industrials de Molins de Rei s’ha tingut en compte el Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) de l’Ajuntament de Molins de Rei, que  posa un èmfasi especial en l’aplicació de mesures que redueixin l’accidentalitat dins del municipi, i a la llum de les dades s’ha detectat la problemàtica que cal resoldre, ocasionada per la geometria dels carrers, la intensitat mitjana diària i les elevades velocitats a què se circula pels dos polígons industrials, motius pels quals es proposa un pla d’actuació progressiu per assolir una pacificació del trànsit i reducció de velocitat en aquestes zones.

La importància quant a activitat econòmica que representen el Polígon el Pla i el Polígon Riera del Molí, juntament amb la seva ubicació estratègica, que fa que sigui una de les portes d’accés al municipi des de Barcelona, suposa una oportunitat per atreure inversors dels dos polígons i per consolidar el teixit empresarial de les empreses ubicades.  Les actuacions del projecte contribueixen a mantenir en condicions adequades els polígons, minimitzen els riscos d’accidents lligats a elevades velocitats, milloren la imatge, milloren l’eficiència i, en conseqüència, es millora la competitivitat dels polígons.

Al Polígon Industrial Riera del Molí, les actuacions en marxa són l’adaptació de passos de vianants, el canvi de tapes de clavegueram i, finalment, l’asfaltatge dels carrers.

Per altra banda, les actuacions en execució al Polígon Industrial el Pla són: la retirada de baladres situats a la mitgera de la N-340 i l’adaptació dels passos de vianants a la cruïlla Miquel

Publicitat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here