L’Ajuntament de Molins de Rei segueix en la senda per millorar la vida dels infants i enguany fa un pas més amb la posada en marxa d’un projecte conjunt amb la Fundació Vicki Bernadet, amb un programa de detecció, actuació i prevenció dels maltractaments i els abusos sexuals infantils.

L’abús sexual infantil (ASI) està considerat un dels problemes de salut pública més greus que ha d’afrontar la societat i, especialment, els infants i joves (MacMillan, 1998), així com les persones amb discapacitat.

Cal destacar que els abusos sexuals infantils no s’escapen ni de l’àmbit de l’ensenyament formal o no formal (com l’esport, la cultura, el lleure…) ni de les institucions o els equipaments on es duen a terme. Cal tenir present el nivell de dependència i vulnerabilitat dels nens, nenes i adolescents, ja sigui per la seva edat o bé per les seves capacitats i situació personal i familiar. Això fa que la relació entre els adults i  els infants i adolescents sigui molt desigual.

Detectar les possibles situacions de risc, així com les vies de comunicació i actuació, permet protegir tots els usuaris i usuàries vers possibles situacions de maltractament i abusives, i és per aquesta raó que totes les accions impulsades per l’Ajuntament de Molins de Rei per tal de fer de Molins de Rei una vila segura i protectora de la infància han de basar-se en un compromís de ciutat i de tots els agents educatius en un sentit ampli per consolidar la política pública de protecció a la infància.

Com a principals trets d’aquest nou programa, cal destacar la finalitat de dotar d’eines de prevenció i protecció als actors que treballen amb infància dintre del municipi, i sobretot en activitats municipals, amb la idea de protegir tots els professionals, voluntaris i infants i adolescents davant situacions de sospita i/o certesa de maltractaments i abusos sexuals, garantint una bona praxis mitjançant l’establiment de les accions específiques a implementar en l’àmbit de la prevenció, detecció i actuació.

  L’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, ha assenyalat que “és una aposta de l’Ajuntament de Molins de Rei amb la qual volem donar eines als pares i a les mares perquè puguin detectar els abusos que poden patir els nens i les nenes dins de qualsevol àmbit”. A més, ha constat que “Molins de Rei se suma a l’objectiu de tolerància zero contra l’abús sexual i el maltractament infantil”.

 La regidora d’Infància, Carme Madorell, ha volgut destacar que “l’objectiu d’aquesta iniciativa és donar llum a una realitat incòmoda i sovint silenciada que afecta molts infants, ajudar a detectar aquestes situacions d’abús i ensenyar a gestionar-les”. A més, ha afegit que “cal treballar amb i per la família, ja que no és només reivindicar-la, sinó fer polítiques valentes per enfortir els seus vincles i protegir-ne els membres”.

 

Sobre la Fundació Vicki Bernadet

Amb 20 anys d’experiència, la Fundació treballa l’atenció integral de l’abús sexual infantil des de tres àmbits: el Servei d’Atenció Terapèutica i Jurídica, el Servei de Formació i Prevenció, i el Servei de Comunicació i Promoció.

Alhora, la Fundació ha treballat, des dels seus inicis, perquè les diferents administracions públiques es responsabilitzin de dur a terme polítiques socials en suport a les víctimes d’abús sexual infantil i es comprometin en la prevenció d’aquest maltractament que afecta un 20% de la població.

 

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here