Aquest mes de setembre, l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha iniciat la implementació del Pla Municipal d’Equitat de Gènere 2019-2022, un document amb 88 mesures i accions per tal d’impulsar i orientar les polítiques de gènere de la ciutat per als propers anys. El Pla Municipal d’Equitat de Gènere 2019-2022. Estratègies feministes a Sant Joan Despí és fruit d’un procés participatiu molt ampli que ha comptat amb la participació de persones, entitats, organitzacions, institucions, comer-ços i empreses amb l’objectiu d’impulsar l’equitat a la ciutat.

El pla es divideix en sis principals eixos d’actuació: la transversalitat de gènere; la transformació cap a una ciutat feminista; la participació inclusiva; la corresponsabilitat, treballs i usos del temps; la qualitat de vida, i la intervenció integral contra les violències masclistes.

Mitjançant aquest pla, s’estableixen diversos objectius per tal d’avançar en l’equitat de gènere a la ciutat. Entre altres, es pretén establir la perspectiva de gènere com acció de govern, incloent totes les àrees municipals; educar en valors d’equitat des de la primera infància i al llarg de la vida; promoure noves masculinitats; garantir la presència de les dones facilitant la seva incorporació en tots els àmbits; facilitar la igualtat d’oportunitats al món laboral; garantir la qualitat de vida de les dones; eradicar qualsevol tipus de violència masclista, i augmentar els recursos destinats a l’abordatge de les violències que pateixen les dones i els seus fills i filles.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here