Des que va obrir el maig de 2020 fins a l’actualitat, l’OIAS ha realitzat un total de 24.537 atencions socials, de les quals un 27% (9.334) corresponen al suport a la ciutadania en gestions d’informació i orientació i per a la tramitació d’ajuts de diferents administracions.

L’Ajuntament va posar en marxa l’Oficina Integral d’Atenció Social (OIAS) fa un any per tal de poder cobrir les necessitats urgents de les persones més afectades per la crisi social i sanitària que ha suposat la covid, també de forma presencial, en constatar que, en diversos casos, no es podien cobrir de forma telemàtica.

Coincidint amb aquest primer aniversari, s’ha fet balanç de l’activitat realitzada per l’OIAS des de la seva obertura. Entre maig de 2020 i maig de 2021, ha realitzat un total de 24.537 atencions socials, de les quals un 27% (9.334) corresponen al suport a la ciutadania en gestions d’informació i orientació i per a la tramitació d’ajuts de diferents administracions (Generalitat, Estat…). L’oficina de tràmits, un dels serveis integrats a l’OIAS, gestiona ajuts com la Renda Garantida de Ciutadania, l’Ingrés Mínim Vital, les beques de menjador, les sol·licituds de valoració del grau de dependència, etc.

La creació de l’OIAS forma part dels projectes previstos al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023. La posada en marxa de la nova oficina s’emmarca en la reorganització dels serveis d’acció social el Prat, per integrar diferents tipus d’atenció en un mateix espai i facilitar-ne l’accessibilitat a la ciutadania. L’objectiu de l’oficina és agrupar les diferents prestacions socials municipals, reduir les tasques de gestió dels equips bàsics d’atenció social i agilitzar l’atenció a la ciutadania. A més de l’oficina de tràmits, l’OIAS també acull la Primera Atenció de Serveis Socials.

En conjunt, l’Oficina presta els següents tipus d’ajut:

  •  Tramitació dels ajuts socials municipals: targeta moneder, suports d’urgència social, ajuts d’activitats estiu i extraescolars, banc d’aliments, informes socioeconòmics, complements de beques de menjador, subvencions de l’IBI, Servei d’ajuda domiciliària, Àpats a domicili, etc.
  • Orientació, suport i assessorament en tràmits socials dels diferents nivells de l’administració (autonòmica o estatal).
  • Primera atenció dels Serveis Socials Bàsics.

D’entre les 24.537 atencions socials realitzades, 20.600 corresponen a l’any 2020 (de maig a desembre) i 3.937 s’han realitzat en el que portem d’any 2021. Pel que fa a les 9.334 atencions per donar suport a la ciutadania en la tramitació de diferents ajuts, 6.867 es van fer de maig a desembre de l’any passat i les 2.467 restants s’han fet de gener a maig de 2021.

D’entre les atencions realitzades l’any 2021, cal destacar que un 22,68% s’han fet per donar suport en la tramitació dels ajuts municipals per costejar activitats d’estiu de l’any 2021 i extraescolars (del curs 2021-22) per als infants i joves. Un 17,4% corresponen a gestions per informar sobre com sol·licitar prestacions de diferents administracions per a la cobertura de necessitats econòmiques. D’altra banda, un 11,37% s’ha dedicat a informar la ciutadania sobre ajuts adreçats a les persones grans i en situació de dependència (ajuts per a l’atenció de la dependència, Servei d’Atenció Domiciliària, teleassistència, àpats a domicili, etc).

Es tripliquen els ajuts econòmics directes dels serveis d’acció social
El conjunt dels serveis d’acció social de l’Ajuntament del Prat també han detectat un augment molt significatiu de demandes de la ciutadania en el context de la covid, especialment pel que fa a la cobertura de necessitats bàsiques i problemàtiques vinculades a l’àmbit relacional. Això ha portat els serveis d’acció social municipals a triplicar els ajuts econòmics directes per cobrir necessitats bàsiques (alimentació, habitatge i subministraments, salut…) respecte al context prepandèmia. Si l’any 2019, els serveis d’acció social municipals van destinar 301.800 euros a aquests ajuts directes, aquest import es va triplicar l’any 2020, arribant als 950.000 euros. En el que portem d’any 2021, s’ha mantingut la tendència de l’any anterior i, només entre gener i maig, ja s’han donat ajuts per valor de 307.869,71 euros.

També cal destacar l’increment dels expedients iniciats a persones que van recórrer als serveis socials municipals durant el 2020. L’any passat es va iniciar 1.314 nous expedients, un 40% més que els 941 de 2019. Des de principis d’any, se segueix un ritme d’obertura d’expedients similar al de 2020 i, des de l’1 de gener fins a l’actualitat, se n’han iniciat 339.
També en matèria de benestar emocional, es va posar en marxa el darrer trimestre de l’any passat l’Espai Situa’t, que dona suport psicològic i emocional a les persones que ho requereixen, necessitat que es pot veure agreujada en el context de la covid.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here