L’Ajuntament de L’Hospitalet ha elaborat el projecte de rehabilitació del pont d’en Jordà, que inclou el sanejament de l’estructura metàl·lica, la protecció i el reforç de l’estructura i la millora del paviment, tot respectant el seu caràcter patrimonial. Així ho ha explicat el regidor d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Cristian Alcázar en el decurs del Ple municipal.

El projecte —que s’ha realitzat a partir de les conclusions de l’estudi que l’Ajuntament va encarregar a finals de 2020 a una empresa d’enginyeria especialitzada en estructures d’edificacions i ponts— inclou el sanejament i el reforç de l’estructura metàl·lica del pont; la protecció de l’estructura metàl·lica i de les baranes amb pintura adequada; la reparació de les superfícies de formigó; la millora del sistema de drenatge i canalització; la millora del paviment de la passarel·la; la substitució de les malles de baranes rovellades i trencades; la substitució de trams de xapa als accessos que no compleixen amb la coherència estètica marcada per la part original del pont, i millores de l’enllumenat, encara en estudi. Les actuacions tenen un cost de 282.000 euros.

El pont d’en Jordà, que uneix els barris de la Torrassa i Santa Eulàlia, està catalogat al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (PEPPA) de L’Hospitalet i forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català com a Bé Cultural d’Interès Local, per la qual cosa la rehabilitació ha de respectar les característiques constructives i els acabaments originals.

La complexitat de l’obra rau també en el fet que els treballs, els terminis i les formes d’actuació s’han de pactar amb Adif, ja que el pont passa per sobre de la plataforma de les vies del tren i part de les obres s’hauran de fer per la nit.

 

Pressupost per avançar en la recuperació econòmica i social del municipi

El Ple de l’Ajuntament ha donat compte de forma definitiva del pressupost municipal per a l’any 2022, que és de 277,52 milions d’euros, quantitat que representa un increment del 7 % (18,18 milions d’euros) respecte a l’exercici anterior (259,34 milions d’euros). Pel regidor de Planificació, Estratègia, Economia, Joventut i Esports, Francesc J. Belver, “aquest augment de la despesa té com a objectiu avançar cap a la recuperació econòmica i social de la ciutat sense haver d’apujar la pressió fiscal”.

Aquest increment s’explica per l’augment dels ingressos corrents gràcies a la recuperació econòmica de la ciutat, la millora de la recaptació tributària bona part d’ella traspassada a la Diputació de Barcelona i finalment  per una major participació en els ingressos de l’Estat, que ha mantingut de manera conjuntural els ajuts per la crisi.

El pressupost per al 2022 posa el sector públic al capdavant de la recuperació i prioritza les mesures destinades a la reactivació econòmica i l’ocupació; la innovació; les polítiques d’inclusió social, educatives, culturals i ambientals; l’esport; la seguretat i la mobilitat sostenible, i l’aposta per la convivència, la igualtat i la participació.

L’Ajuntament de L’Hospitalet té unes finances solvents i molt sanejades, i és especialment depenent dels ingressos per tributs per finançar la despesa corrent. El 55,9 % del pressupost procedeix d’impostos, taxes, preus públics i ingressos patrimonials. Amb tot, el municipi té un deute del 29,67 % sobre els ingressos corrents, una xifra molt prudent en relació al de les grans ciutats espanyoles, amb estalvi i capacitat de finançament, i un període de pagament a proveïdors menor als 14 dies.

Els comptes municipals destinen 191 milions d’euros (69 %) a desenvolupar les accions incloses en el Pacte de ciutat per:

  • Aprofundir en una ciutat més justa, igualitària i resilient. Garantir els drets bàsics, el transport públic adaptat i el nou model dels serveis d’atenció domiciliària.
  • Impulsar la seguretat i la mobilitat urbana, mitjançant la modernització digital de la Guàrdia Urbana i les incorporacions d’agents, l’increment de zones d’estacionament regulat i l’ampliació de la xarxa pedalable.
  • Reactivar l’activitat productiva sostenible i preservar els nivells d’ocupació a través de l’evolució cap a un nou model productiu basat en la inversió pública, la innovació social i la transformació digital dels districtes de la ciutat (L’Hospitalet 6.0), amb el finançament dels Fons Next Generation UE.
  • Fomentar l’activitat cultural com a motor econòmic i social de la ciutat, continuar invertint en educació com a dret bàsic que genera la igualtat d’oportunitats.
  • Millorar l’espai públic fent-lo més accessible, net i sostenible. Potenciar la compra de vehicles elèctrics de neteja i el manteniment dels carrers i del mobiliari urbà, a través dels fons Next Generation UE.

D’altra banda, el 2022 es destinaran 22 milions d’euros a l’apartat d’inversions, 15 milions més que a l’exercici 2021, per reactivar l’activitat productiva sostenible i preservar els nivells d’ocupació a la ciutat a través de l’evolució cap a un nou model productiu basat en la innovació social i la transformació digital dels sis districtes de la ciutat, amb el finançament dels Fons Next Generation UE, la Diputació de Barcelona i l’AMB.

El pressupost sols ha incorporat la despesa inversora que serà a càrrec del municipi —generalment del 30% del cost dels projectes— i no ha incorporat els ingressos que se’ns dotarà dels Fons NGEU i que permetran multiplicar l’esforç inversor de la ciutat en el sexenni 2021-2026. Totes les convocatòries a les que s’està presentant l’Ajuntament de L’Hospitalet tenen com a centre de gravetat la millora de les condicions de vida de les persones.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here