L’Ajuntament de L’Hospitalet obre avui, 10 d’agost, el termini per proveir 20 noves places d’agent de la Guàrdia Urbana, en convocatòria lliure per oposició. L’objectiu de la convocatòria és garantir i millorar la prestació d’un bon servei a la ciutat per part de la Guàrdia Urbana, així com rejovenir la plantilla, sobretot arran de la normativa que permet la jubilació anticipada dels policies locals.

Com ja es va fer l’any passat per primera vegada, en aquesta convocatòria el 40 % de les places del concurs públic es reservarà per a dones, amb l’objectiu d’incrementar la presència femenina i fomentar la igualtat al cos de la policia local. Aquesta mesura es fa en aplicació d’una disposició addicional introduïda a la Llei de les policies locals, i sempre seguint els criteris establerts en la normativa.

L’objectiu d’incrementar el nombre de dones en la Guàrdia Urbana s’emmarca en les polítiques d’igualtat que desenvolupa l’Ajuntament de L’Hospitalet i en la necessitat de transformar aquesta i altres professions molt masculinitzades en un reflex de la societat.

Els requisits per accedir a la convocatòria lliure d’oposició són: tenir nacionalitat espanyola; estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent; acreditar coneixement de llengua catalana nivell B2; haver complert 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa; no haver estat condemnat per cap delicte; no patir cap malaltia que impossibiliti el desenvolupament de les funcions pròpies, i estar en possessió del permís de conduir A2 i B, tot i que l’A2 es pot obtenir mentre es realitza el curs de formació.

Entre altres funcions, la Guàrdia Urbana actua en la prevenció d’actes delictius; coopera en la resolució de conflictes; exerceix tasques de policia de proximitat a prop de la ciutadania; promou el respecte, la convivència pacífica i el civisme; regula el trànsit als carrers del municipi, i desenvolupa programes d’educació viària i de prevenció de violència de gènere als centres educatius.

Del 10 al 29 d’agost, les persones interessades poden presentar les sol·licituds per accedir a la convocatòria de noves places de la Guàrdia Urbana, que s’hauran de lliurar preferentment de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l’Ajuntament (seuelectronica.l-h.cat), a l’apartat Selecció de personal.

Aquest és el quart any consecutiu que l’Ajuntament convoca concurs públic per incrementar la plantilla de la policia municipal, a la qual s’han incorporat des de 2018 un centenar d’agents nous.

Els 25 aprovats de la convocatòria de l’any passat finalitzaran al setembre el curs de formació a l’Escola de Policia de Catalunya. Per primera vegada, la majoria dels guanyadors d’aquesta oposició van ser dones, 13 en total, davant dels 12 homes que van ser seleccionats. Tot i que en aquesta convocatòria s’havia disposat una reserva del 40 % de les places per a dones per fomentar la presència femenina al cos policial, els bons resultats obtinguts per les dones que s’hi van presentar va fer innecessari utilitzar aquesta disposició.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here