Aquesta setmana comencen els treballs del nou període de renovació i ampliació de l’arbrat viari i dels espais verds de la ciutat, que preveu la plantació de més de 700 unitats a tots els barris de L’Hospitalet en la primera fase, de novembre a gener. La segona fase arribarà fins al mes d’abril i comportarà la plantació de més exemplars.

L’objectiu de l’actuació és incrementar la cobertura arbòria de carrers, places, parcs i jardins —a més d’escoles i altres equipaments—, renovar unitats per espècies que s’adapten millor a l’espai urbà i ampliar les ubicacions de la ciutat que compten amb arbrat.

Les ubicacions de les zones de nova plantació s’acorden amb la participació del veïnat, les entitats ciutadanes i les regidories de districte. Els arbres que són retirats o substituïts es troben en mal estat, impedeixen l’accessibilitat del carrer, envaeixen els habitatges, afecten l’enllumenat, fan malbé les voreres o ocasionen problemes de salut, com ara les al·lèrgies.

La plantació es fa seguint les indicacions del Pla director del verd urbà i el Pla director de l’arbrat, que, entres altres aspectes, identifiquen les espècies que s’han d’anar substituint per aconseguir un arbrat més sa, més eficient i més capaç de millorar el medi ambient.

L’Hospitalet compta actualment amb més de 37.000 arbres de 255 espècies, que contribueixen a millorar la salut de la ciutadania i mitigar el canvi climàtic; i ha assolit ja una cobertura verda del 30 % de la superfície del municipi —més de 3.600.000 m2 de sòl amb vegetació—, amb un increment de gairebé el 10 % en els darrers cinc anys quan s’hi han fet més de 5.000 noves plantacions.

El creixement del verd a la ciutat es prioritza als parcs i jardins ja existents, als carrers que són remodelats i a les noves zones de desenvolupament urbanístic, que ja incorporen espais verds. També s’incrementa el verd en projectes com la naturalització dels patis escolars, les àrees de jocs infantils i el pla de refugis climàtics, en col·laboració amb l’AMB.

Segons el regidor d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Cristian Alcázar, “en un moment en què s’està lluitant contra el canvi climàtic i per mitigar els seus efectes, tenir un arbrat sa i eficient a la ciutat és una necessitat i estem treballant per aconseguir-ho”. 

L’arbrat de zones verdes i viari de L’Hospitalet absorbeix gairebé 3.000 tones de CO2 a l’any i més de 6.000 kg de partícules en suspensió inferiors a 2,6 micres. A més, serveix per interceptar més de 275 milions de litres d’aigua de pluja a l’any.

Amb els treballs del nou període de renovació i ampliació de l’arbrat viari i dels espais verds s’avança en la implantació del Pla director del verd urbà i el Pla director de l’arbrat de L’Hospitalet, l’objectiu dels quals és fer la transició dels espais verds i l’arbrat de la ciutat cap a un nou verd urbà biodivers, saludable, sostenible, resilient i adaptat a l’ecosistema urbà, que disposi de les millors condicions per al seu desenvolupament i amb capacitat d’adaptació al canvi climàtic.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here