Els centres han dut a terme moltes adaptacions per començar les classes
amb les mesures necessàries de seguretat

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez ha visitat aquest matí diferents escoles del
municipi per copsar de primera mà la situació i les adaptacions que estan realitzant per
començar el curs escolar el proper dilluns 14 de setembre. L’actual pandèmia sanitària
ha obligat a prendre mesures excepcionals per garantir un retorn a les aules segur tant
per professors com pels alumnes.

En aquest context Sánchez ha volgut encoratjar a la comunitat educativa i donar un
missatge de tranquil.litat “sóc conscient de la preocupació existent en aquest retorn a
les aules però les famílies han de confiar en els centres educatius que han fet moltes
adaptacions per tal d’adaptar-se a l’actual situació provocada pel coronavirus. En
aquest context, cal confiar que aplicant totes les mesures preventives necessàries el
curs pugui començar d’una manera més o menys normalitzada”.

Raquel Sánchez ha afegit que “sóc conscient de les mancances existents com és la
falta de professors. És per això que, a les diferents reunions amb el Departament
d’Educació, estem reclamant que facilitin els recursos humans i materials que
necessiten les escoles perquè es fonamental que els nens i nenes puguin començar el
curs”.

El proper dilluns començarà el nou curs escolar 2020-2021 pels alumnes d’educació
infantil (1.308 alumnes), primària (3.015 alumnes), secundària (1.822), a més dels de
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

Obres als centres educatius

D’altra banda, durant les visites realitzades als centres, l’alcaldessa ha comprovat l’estat
de les obres de millora que cada estiu es porten a terme a les escoles públiques de Gavà.
Enguany l’Ajuntament ha destinat prop de 167.000 euros que han permès dur a terme
aquelles actuacions acordades amb les direccions dels centres educatius. En conjunt es
tracta d’obres de manteniment i de millora a les cinc escoles de Primària de la ciutat
amb una inversió de 166.865 euros. Una inversió finançada íntegrament per
l’Ajuntament, per atendre les demandes existents, tot i no ser la seva competència.

Així mateix, la Generalitat està desenvolupant obres a l’Institut Bruguers. Es tracta
d’una intervenció a les pistes exteriors per millorar l’accessibilitat i l’accés principal del
centre. Una actuació que s’emmarca dins el Pla Director de reforma integral del centre.
Un Pla que, el conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Bargalló va lliurar a
l’Ajuntament el passat mes de juliol i que ara està sent estudiant pels responsables i
tècnics municipals. Aquest Pla Director contempla la reforma i millora de l’actual edifici
en cinc etapes que es desenvoluparan sense que tinguin afectació en l’activitat del centre,
durant els mesos d’estiu. És previst que les obres estiguin enllestides pel curs 2024-2025.

La principal novetat de cara al nou curs escolar és l’entrada en funcionament de l’institut
escola Gavà-Mar. Les obres del nou centre ja han finalitzat i han consistit en la construcció
d’un edifici adossat a l’existent de planta baixa i planta pis que acollirà 8 aules de
secundària, una aula complementària, una aula taller i un laboratori, així com lavabos. S’ha
tingut en compte que l’impacte del nou edifici en l’entorn vegetal que l’envolta sigui el
mínim possible. També s’incorporen elements per garantir l’eficiència energètica, amb
aïllament acústic i tèrmic, i el màxim aprofitament de la llum solar.

Ajuts a l’escolarització

L’Ajuntament de Gavà ha obert la convocatòria de subvencions per a la igualtat de la
infància en l’entorn escolar pel curs 2020-2021. En concret s’ha obert el termini de
presentació de sol.licituds de 5 de les 8 línies d’ajuts amb una dotació de 237.500 euros.
Una xifra que suposa un increment de 60.000 euros respecte al curs passat. L’objectiu és
arribar al major nombre de famílies i garantir que tots els infants puguin iniciar el curs
en les mateixes condicions i tenint en compte que les conseqüències socioeconòmiques
de la pandèmia dels coronavirus comporten més dificultats a les famílies.

Fins el 15 d’octubre es poden tramitar les beques relacionades amb l’adquisició de
llibres de text (90.000€) , activitats extraescolars (65.000€), beques per sortides
curriculars (40.000€), beques menjador per a infants de les dues llars d’infants
públiques (20.000€) i beques per suport SIEI (22.500€). Aquest darrer ajut es pot
tramitar fins el 30 de novembre.

Els 237.500 euros inicials es veuran ampliats fins als 383.500 euros una vegada
s’incorporin la resta d’ajuts adreçats a cobrir les despeses bàsiques en matèria educativa
dins i forma de les aules. En concret es tracta del complement de les beques menjador
que atorga el Consell Comarcal (60.000€), subvenció pel menjador a alumnat de
secundària (15.000€), ajuts pels casals i activitats estraescolars (26.000€) i casals
d’agost (34.000€) i les beques de suport a la inclusió en els casals d’estiu per alumnes
amb necessitats educatives especials (26.000€).

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here