L’economia taronja: l’aposta per la transformació econòmica

Oriol Bossa. Alcalde de Sant Feliu de Llobregat

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat hem apostat decididament per la innovació socioeconòmica amb la missió clara de transformar la nostra economia cap a el que s’anomena economia taronja: videojocs i gaming, eSports, audiovisual, RV/RA, continguts digitals i media.

Aquesta aposta anomenada GaMedia ha permès passar d’experiències locals aïllades, com la Garantia Juvenil de 2017 a un nivell d’exploració i acceleració sistemàtica del talent sectorial en el món gaming i creatiu digital i a disposar d’eines per a un seguiment i acompanyament continuat, complementat amb el testeig i disseny de dinàmiques de suport a l’emprenedoria creativa com són les d’incubació o preacceleració, i enfortir la capacitat de sinergies, les col·laboracions, l’ajuda mútua i la xarxa de comunitat i intercanvi.

La Diputació de Barcelona ha fet possible aquest pol d’innovació amb el suport, el 2019, a iniciatives com «Foment de les associacions d’impuls com a eina generadora d’innovació social» o «Comunitat innovadora: connectant emprenedors i desen-volupament local», i el 2020 a «Videojocs i eSports: un sector tractor de l’economia taronja a Sant Feliu» i «Cooperativisme i sectors locals disruptius: comunitats digitals audiovisual i blockchain», tot d’iniciatives centrades en els videojocs i l’audiovisual, una activitat amb potencial per esdevenir un DIH i canalitzar tota aquesta innovació sectorial digital.

El programa municipal d’innovació Sant Feliu Innova va sol·licitar a la Diputació el projecte territorial innovador «GaMEdia: pol d’innovació digital de Sant Feliu» (2021-2022), que incorpora diverses actuacions d’intervenció territorial relacionades amb els diferents reptes de la missió enunciada en el full de ruta de 2021.

El 2022 hem treballat en la incubació i el cotreball de les iniciatives accelerades, atraient i localitzant noves iniciatives i es connectant i interrelacionant les hèlixs d’in-novació de l’empresa i l’acadèmia i R+D+i mitjançant un laboratori d’experimentació col·laborativa en mèdia i gaming.

Les actuacions de GaMedia s’organitzen en tres fases inter-relacionades: la primera es focalitza en connectar totes aquelles iniciatives ja existents en matèria d’economia cultural i creativa digital. La segona fase se centra en accelerar les idees de negoci i iniciatives dels sectors de videojocs, eSports i audiovisual showroom. La darrera fase se centra en l’avaluació, difusió i compartició del coneixement per a la replicabilitat i transferibilitat de la iniciativa.

D’aquí han sorgit iniciatives concretes i tangibles com les cinc que s’exposen tot seguit. El concurs accelerador vertical de videojocs «Power UP Sant Feliu», amb itinerari personalitzat de mentories en les àrees de disseny, producció, màrqueting i negoci; el Centre d’Alt Rendiment en eSports «HERON Sant Feliu», una col·laboració publicoprivada pionera en els àmbits estatal i europeu dels esports electrònics; l’aplicació mòbil creada des de l’economia social per a les festes locals, en què la ciutadania podia posar a prova el seus coneixements amb les colles de la ciutat en format lúdic; la game jam de 48 hores «Power UP JAM Sant Feliu», en la qual es van crear deu videojocs basats en la cultura popular i l’imaginari tradicional de Sant Feliu; i el grup de treball «Pol digital i economia taronja», dins la comunitat d’innovació oberta Open Sant Feliu, que treballa per atraure nous actors productius de l’economia digital creativa.

Així doncs el GaMedia ha esdevingut una actuació coherent amb un laboratori d’innovació social pública local com CO-Innova_LAB Sant Feliu, on la ciutat esdevé un laboratori urbà a la recerca de solucions innovadores orientades a reptes de ciutat, que integra aprenentatge, incubació i acceleració de projectes.