L’AMB porta a terme un seguit d’actuacions per desmuntar i retirar els equipaments i el mobiliari de les platges metropolitanes, que han donat servei durant la temporada d’estiu. Aquest desmuntatge s’ha avançat a causa de l’arribada més prematura de temporals marítims.

Aquestes tasques, que s’allargaran fins a mitjans d’octubre, s’aniran fent gradualment a mesura que els diferents municipis vagin finalitzant formalment la temporada de bany i la prestació dels serveis de vigilància.

Les intervencions més importants són les següents:

  • Desmuntatge dels mòduls de salvament i de primers auxilis (una torre d’intervenció + 15 mòduls de primers auxilis)
  • Desmuntatge dels lavabos i vestidors adaptats i dels senyals de serveis (10 d’adaptats + 9 d’estàndard)
  • Retirada de passeres adaptades enrotllables i plataformes de fusta (més de 500 metres)
  • Retirada d’abalisaments marins (més de 30 km). 25 km d’abalisament de zones de bany i 5 km destinats a la sortida d’embarcacions, espigons, esculleres i protecció ambiental. També cal destacar la retirada de 16 punts de boies d’ajuda al bany
  • Retirada de papereres (180 unitats)
  • Desplaçament dels aparcaments per a bicicletes (més de 50 unitats)

 

Adaptació de la planificació davant de temporals més prematurs 

L’AMB ha observat l’arribada d’onatge més fort d’una manera més prematura al llarg dels últims 4 o 5 anys, de tal manera que els mesos de setembre o octubre es poden produir els primers temporals marítims intensos.

Aquesta observació s’ha contrastat amb l’evolució i el comportament de l’onatge al litoral metropolità durant els últims 30 anys segons les dades de Puertos del Estado, que mostren un augment de la freqüència i la intensitat dels temporals els mesos de setembre i octubre.

L’equip de platges de l’AMB ha fet un reajustament en el calendari de desmuntatge dels equipaments i una reordenació de l’espai amb l’objectiu de minimitzar els danys davant dels temporals. En primer lloc, les tasques de preparació per a la temporada baixa s’han avançat 15 dies respecte de fa 4 anys, de manera que abans començaven a principis d’octubre i ara s’engeguen a mitjans de setembre. En segon lloc, la reordenació de la platja es basa en deixar la meitat de l’esplanada sorrenca lliure de mobiliari i equipaments susceptibles de patir afectacions quan puja el nivell del mar i es produeix onatge intens. La regressió del litoral ha implicat la reducció de l’amplada de les platges i algunes modificacions en els pendents, fet que fa augmentar la vulnerabilitat i l’exposició de les diferents instal·lacions, les quals fa anys se situaven més a prop del mar.

Barcelona. 30.09.2021. Area Metroplitana de Barcelona. AMB. Retirada de passeres per la temporada baixa de platges. Foto Robert Ramos

En aquest sentit, el mobiliari permanent durant la temporada baixapasseres d’accés, aparcabicicletes, papereres– es deixa a la part posterior de la platja, és a dir, a la zona que es troba en contacte amb els passeigs marítims i/o les zones dunars.

 

Estiu 2021 marcat per les restriccions derivades de la pandèmia  

L’AMB fa un balanç molt positiu d’aquest estiu 2021, amb poques incidències a les platges metropolitanes i una afluència significativa. El bon temps i la calor, juntament amb les restriccions derivades de la pandèmia, han implicat que els ciutadans hagin escollit el litoral metropolità com a destí d’oci de quilòmetre zero per passar la jornada a la platja.

A banda, aquest estiu s’ha observat un canvi d’ús social de les platges metropolitanes, amb més presència d’usuaris durant la nit. Les discoteques i els clubs d’oci nocturn tancats han fet que els ciutadans hagin escollit les platges metropolitanes per a l’ús lúdic durant la nit. Aquesta circumstància ha fet intensificar la neteja d’aquests espais durant la matinada, tot i que no s’han constatat incidències significatives.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here