Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, ha valorat molt positivament que el Govern central i la Generalitat de Catalunya hagin inclòs la millora de la mobilitat en els municipis de l’entorn de l’Aeroport de Barcelona com a part del projecte de conversió de l’aeròdrom barceloní en un hub internacional. Ruiz creu que l’impuls a la futura línia de Rodalies R3 –Metro de l’Delta– a la qual s’ha compromès el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) “és un gran pas per millorar la mobilitat sostenible al Delta i la reducció d’emissions “però assenyala també que queda pendent l’accés per transport públic a les terminals aeroportuàries. Per a l’alcalde de Viladecans, “una de les qüestions que més preocupen als municipis és la mobilitat, que és un dels factors més crítics a la zona Delta, i aquesta no se solucionarà del tot amb la construcció de la línia R3″.

Carles Ruiz, alcalde d’un municipi en el qual es radica el 20,5 % del territori aeroportuari, ha felicitat el Govern central i la Generalitat per haver arribat a un acord important sobre el futur de la gran infraestructura, que sent com a pròpia: “L’aeroport és un motor econòmic per a tots els municipis de la zona, i el seu creixement, que ens implica a tots en conjunt, haurà d’ajudar al desenvolupament del Delta i no només causar impacte negatiu derivat de l’empremta sonora, la mobilitat o de l’impacte mediambiental”.

Caldrà ara –afirma Ruiz– assegurar que els canvis que es puguin produir al Delta a causa de l’ampliació de l’aeroport beneficiïn tots els sectors que hi actuen: “Queda per veure com se solucionaran els accessos a l’aeroport dels municipis del sud de l’equipament, així com les afectacions a l’activitat agrícola i als espais naturals”. Per a l’alcalde Ruiz, “s’han de preservar i millorar tant l’activitat agrícola com el patrimoni natural; han de créixer exponencialment. Tenim l’obligació de mantenir una indústria agroalimentària de qualitat, millorant la productivitat del Parc Agrari, i multiplicar l’espai destinat a la reserva natural. Al Delta s’han de fer compatibles les diferents activitats”.

Finalment, l’alcalde creu que la importància del projecte fa necessari que s’implementin mecanismes de control i garanties per poder fer el seguiment de les mesures compensatòries acordades amb AENA. “Les accions que es vagin emprenent haurien de ser tutelades per un òrgan de seguiment específic que tingui una visió integral del territori: zones naturals, zona agrícola, infraestructures i altres. S’ha demostrat que el model de gestió del territori de forma separada no és eficient “, ha afirmat.

El Metro del Delta, un projecte que porta paralitzat més de deu anys

El projecte per convertir l’aeroport de Barcelona en un hub suposarà un important suport al Metro de Delta, un pla que porta ja més de deu anys paralitzat. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc del nou Pla de Rodalies 2020-2030, reprendrà els estudis per a la construcció d’aquesta nova línia de Rodalies, R3, que unirà Cornellà amb Castelldefels. La línia té com a objectiu atendre d’una manera sostenible les necessitats de mobilitat entre els municipis del litoral sud barceloní i el nucli metropolità. La introducció d’una nova via d’entrada a la ciutat de Barcelona permetrà millorar els serveis ferroviaris de Rodalies sense augmentar el trànsit en els dos corredors actualment existents, que ja compten amb una intensitat de circulacions molt significativa.

El MITMA ha assegurat que el Pla de Rodalies 2020-2030 és una prioritat, en la seva política de reforçar el transport públic de la zona metropolitana de Barcelona per reduir les emissions i garantir una mobilitat sostenible. El compromís ministerial és licitar al llarg del 2023 la redacció d’un estudi funcional que permeti determinar les alternatives a desenvolupar i la seva viabilitat. Aquest estudi constituirà el primer pas dins del procés de planificació de la línia i ha de tenir en compte els profunds canvis de mobilitat i de l’entorn que s’han produït en els més de deu anys que han transcorregut des dels últims estudis realitzats.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here