El Ple ordinari del mes de setembre va aprovar per unanimitat una línia d’ajuts per autònoms i microempreses destinada al pagament d’interessos derivats de les operacions de crèdit subscrits amb motiu de l’impacte econòmic de la Covid-19. Aquesta és una de les mesures d’urgència acordades en el marc de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró.

Les bases reguladores indiquen que per obtenir la condició de beneficiari s’ha de disposar de local a Mataró o tenir el domicili fiscal a Mataró en cas de realitzar l’activitat sense local físic. També cal haver demanat el crèdit o l’ampliació d’un existent amb data posterior al decret de l’Estat d’Alarma del 14 de març del 2020.

Els ajuts són per a tots els sectors econòmics així com per a les entitats de l’àmbit de l’economia social i solidària amb activitat empresarial i que compleixin els mateixos requisits de dimensionament que les microempreses. L’import màxim de l’ajut és de 1.058,20 € per a cada sol·licitant en funció de les condicions i durada del préstec que hagi formalitzat. L’ajuntament ha dotat aquests ajuts amb una partida pressupostària municipal de 200.000 €.

Les bases estan actualment en fase d’exposició pública al Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB).  La convocatòria a aquests ajuts s’obrirà amb un termini de presentació de les sol·licituds des del 15 d’octubre fins al 13 de novembre. La tramitació caldrà fer-se via telemàtica a la Seu Electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament www.mataro.cat.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here