Entre les mesures més destacades del pla de xoc, destaquen un bo d’aixecada de persiana de 250 euros i un programa de suport per poder mantenir l’activitat dels negocis, de fins a 1.000 euros. En total, es destinaran fins a 1 milió d’euros a aquests ajuts.

El pla de xoc es divideix en quatre eixos d’actuació: donar suport el teixit empresarial, per la qual cosa es crearà l’OAE (Oficina d’Atenció a l’Empresa), finestreta única que centralitzarà tots els serveis d’assessorament i suport a l’empresa; impulsar l’ocupació de qualitat;  reactivar les empreses i el comerç; i promoure els seus avenços en la digitalització i en la professionalització de la seva estratègia de negoci.

 

El Prat s’ha dotat d’un nou Pla de mesures de xoc i de reactivació econòmica davant la crisi de la Covid19. El nou pla ha estat aprovat durant la reunió mantinguda avui de forma semipresencial pel Pacte Local per l’Ocupació i l’Activitat Econòmica del Prat, que integren els diversos agents socials i econòmics de la ciutat, juntament amb representants de l’Ajuntament. El document resultat és fruit del procés de diàleg i concertació que el consistori ha mantingut durant les darreres setmanes amb les diverses parts representades al pacte: responsables del món sindical i empresarial, de la restauració, del comerç i l’economia social i cooperativa pratenca, a més dels diferents grups municipals.

Les mesures de xoc pretenen combatre els efectes que la pandèmia sanitària de la Covid19 han tingut sobre el teixit econòmic, comercial i productiu de la ciutat, però el pla vol anar molt més enllà. El document vol contribuir a definir un nou model de ciutat a mig i llarg termini, tant en termes econòmics com socials i ambientals, que posi al centre la sostenibilitat, l’ocupació de qualitat i la innovació. En aquest sentit, el pla de xoc és un pas previ per avançar cap un nou Acord de Ciutat, que replantegi les línies estratègiques a seguir, tenint en compte l’escenari posterior a la pandèmia.

L’Ajuntament considera fonamental treballar en xarxa amb els agents socials i econòmics del Prat per promoure un model de ciutat més resilient, sostenible, cohesionada i pròspera. Les organitzacions i entitats públiques i privades del teixit econòmic i social de la ciutat desenvolupen una activitat econòmica que genera una riquesa per a la ciutat de 3.694,3 milions d’euros anuals, segons dades de 2017.

Entre les mesures més destacades del pla de xoc, destaquen un bo d’aixecada de persiana i un programa de suport per poder mantenir l’activitat dels negocis, una vegada reoberts, de fins a 1.250 euros per comerç. En total, es destinaran fins a 1 milió d’euros a aquests ajuts.

El pla de xoc es divideix en quatre eixos d’actuació: Serveis al teu costat, per acompanyar el teixit empresarial des de l’Ajuntament; Impulsem l’ocupació, per ampliar els serveis municipals per fomentar l’ocupació de qualitat; Reactivem les nostres empreses, per tal de promoure la reactivació del teixit econòmic i comercial; i Professionalització i digitalització, per ajudar comerços i empreses a optimitzar la seva estratègia de negoci i el seu ús de mitjans tecnològics. A continuació, s’exposen les mesures més destacades de cadascun d’ells.

Eix 1: Serveis al teu costat

Una de les mesures més destacades és la creació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE), que vol fomentar la millora de la competitivitat del teixit econòmic del Prat i facilitar la instal·lació de més empreses al municipi. Actuarà a mode de finestreta única, aglutinant en un únic espai els diferents serveis d’assessorament i suport a les empreses (sobre la constitució d’una empresa nova o la transmissió d’una ja existent, formes de finançament, cerca i gestió del talent, projectes de reinversió i internacionalització empresarial, tràmits municipals relacionats amb l’activitat empresarial, assessorament en dret laboral, eficiència energètica, digitalització, cerca de local i lloguers, etc).

Eix 2: Impulsem l’ocupació

L’Ajuntament reforçarà els programes per impulsar l’ocupació de qualitat amb què ja compta amb l’actualitat, amb una inversió de 648.000 euros. Durà a terme un pla per a la reactivació de l’ocupació per millorar l’agilitat i eficiència de la tasca d’intermediació laboral entre les persones en procés de recerca de feina i les empreses amb vacants, desenvolupada pel Servei Local d’Ocupació.

D’altra banda, es desenvoluparà un programa de suport a la contractació, que contempla subvencions per a empreses que contractin persones a l’atur, amb majors incentius en cas de generar ocupació per a col·lectius vulnerables. També es reforçaran programes d’inserció laboral com els Plans d’Ocupació d’Urgència Social (POUS) per a persones que necessitin ampliar en un marge determinat el seu temps de cotització per poder accedir a prestacions públiques, el projecte Jo Puc (per a l’apoderament i inserció de col·lectius vulnerables) i els Plans d’Ocupació via contractació pública.

Eix 3: Reactivem les nostres empreses

El pla contempla un fons de reactivació empresarial, que es concreta en diversos ajuts. Un d’ells serà “un bo d’aixecament de persiana”, una ajuda de 250 euros per a tots aquells establiments que, després d’haver hagut de cessar la seva activitat, vulguin reobrir. A aquest bo, s’hi afegeix un  programa de suport per mantenir els negocis oberts. Concretament, es donaran subvencions de fins a 1.000 euros per cobrir despeses relacionades amb l’establiment de mesures de protecció i de seguretat sanitària, taxes, inversions, digitalització, etc. Cal destacar que aquests dos tipus d’ajut implicaran una inversió d’1 milió d’euros per part de l’Ajuntament.

A més, es desenvoluparan mesures de suport econòmic per mantenir contractes laborals (existents almenys 6 mesos abans de la declaració d’estat d’alarma) o per a l’inici de noves iniciatives empresarials per part de persones que es troben a l’atur, a través del Programa El Prat Emprèn, que es veurà reforçat amb una partida de 190.000 euros. L’Ajuntament també fomentarà que les seves compres menors es facin a través d’empreses i comerços locals, així com campanyes de promoció del comerç i la restauració locals.

Finalment, es contempla la creació d’una Oficina Tècnica per a la reactivació dels polígons industrials més a mig i llarg termini, en col·laboració amb l’administració supramunicipal. El seu objectiu serà dissenyar un sistema de governança entre l’Ajuntament i els polígons de la ciutat amb la finalitat de liderar i executar projectes adreçats a nous models productius i especialment en els àmbits de la transició energètica, el foment d’inversions productives generadores d’ocupació i la Responsabilitat Social Corporativa.

Eix 4: Professionalització i digitalització

Aquest eix preveu reforçar la formació online tant per a les persones en recerca de feina com per a les autònomes i els comerços i serveis, amb el suport de Barcelona Activa, a més de mesures per fomentar la venda online del comerç local, així com els seus avenços pel que fa a la incorporació de tècniques comercials amb aquesta finalitat. Concretament, en ajuts per facilitar la digitalització del comerç, l’Ajuntament hi destinarà 200.000 euros.

D’altra banda, es crearà el Segell Covid Safe, que s’atorgarà a aquells comerços, serveis de restauració o persones autònomes que s’adeqüin a les noves mesures d’higiene i seguretat necessàries en el context de la Covid19, per la qual cosa l’Ajuntament facilita formació i assessorament. L’Ajuntament també ha difós ja cartelleria entre el teixit comercial per tal d’acreditar que són espais segurs, així com per comunicar de forma entenedora a la ciutadania les mesures de seguretat a seguir a cada establiment. A més, a principis de la setmana passada, ja es van començar a distribuir entre establiments comercials, de restauració i serveis de la ciutat Kits amb Equips de Protecció Individual per facilitar el reinici de l’activitat.

Mesures d’emergència preses fins ara front a l’impacte socieconòmic del coronavirus

El pla de xoc se suma a les mesures d’emergència que ja ha emprès fins ara l’Ajuntament per fer costat al teixit productiu i comercial de la ciutat (serveis d’acompanyament i asessorament, suport a la digitalització, intermediació en matèria de lloguers comercials, orientació sobre com optimitzar la contractació elèctrica…) i no esgota totes les iniciatives que caldrà desplegar per fer front al fort impacte socioeconòmic de la pandèmia sanitària.

També cal recordar que el ple municipal del darrer mes d’abril va aprovar un fons de resposta d’1 milió d’euros front a l’impacte socioeconòmic del coronavirus adreçat a mesures de diferents àrees.

Cal tenir en compte que la crisi de la Covid19 ha tingut un impacte rellevant, en diferents formes (pèrdua d’ingressos, atur, ERTO, tancaments…), sobre l’activitat de 1.780 persones autònomes del Prat (el 62,9% del total), de 6.897 treballadors i treballadores per compte aliè (el 27,8% del total) i de 682 empreses (36,6% del total). Gairebé la meitat del teixit productiu del municipi ha resultat afectat en diferents graus per la pandèmia.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here