L’Ajuntament ha posat en marxa un nou equip de neteja de clavegueres que assegura un servei més regular i amb capacitat d’accedir a tot el municipi. L’anterior equip es va posar en funcionament l’any 1990 i patia moltes avaries, amb la conseqüent pèrdua d’eficàcia.

Aquest equip, de darrera tecnologia, incorpora gestió electrònica de les funcions i motobombes més potents. Dins les seves funcions, la nova maquinària evita obstruccions al clavegueram i també neteja els embornals i las reixes interceptores. Es tracta d’un equip més silenciós que acompleix les normatives mediambientals i de seguretat vigents. D’altra banda, al tractar-se d’una maquinària més compacta, permet una millora sensible de la neteja de la xarxa de sanejament.

Comandats per un capatàs, l’equip de neteja està integrat per un conductor, un conductor de vehicle lleuger i un peó. A mes de l’equip recentment incorporat, també disposen de una furgoneta i els estris necessaris. El servei funciona tots els dies laborables.

La partida pressupostaria prevista per a l’any 2018 del servei de neteja de la xarxa de sanejament és de 232.101 euros.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here