L’Ajuntament del Prat congela impostos i taxes municipals per al 2023

Amb la congelació de la càrrega fiscal, l’Ajuntament de Prat vol donar suport a les llars i al teixit comercial local davant de l’actual context d’elevada inflació i d’encariment dels preus

El ple municipal del Prat de Llobregat ha decidit congelar els impostos i taxes municipals per a l’any vinent per donar suport a les llars i als comerços locals en un context d’elevada inflació i d’encariment dels preus.

La sessió plenària, celebrada ahir, ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, de preus públics i de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per a l’any 2023, que mantindran la pràctica totalitat dels impostos i taxes als mateixos nivells que enguany. Les ordenances fiscals s’han aprovat amb el vot favorable de l’equip de govern i de Podemos i l’abstenció d’ERC i de C’s.

El tinent d’alcalde de l’àrea d’Economia, Governança i Qualitat Democràtica, David Vicioso, ha remarcat que “aquesta congelació de la càrrega fiscal suposa un esforç extra dels municipis per alleugerir les llars en un context en què també pugen els preus dels nostres subministraments.  Així mateix, ha reclamat un fons de compensació de l’Estat que ajudi als municipis a assumir aquest sobreesforç”.

L’Ajuntament del Prat congelarà la carrega fiscal de cara a l’any vinent incloent també un dels principals impostos que depenen del consistori: l’IBI. El tipus de l’IBI es mantindrà l’any 2023 en un 0,575 per a la major part de la ciutadania i del teixit econòmic local i seguirà sent més elevat per a les empreses amb immobles de major valor cadastral, el port i l’aeroport. En aquest sentit, cal tenir en compte que l’import que es tributa al Prat en concepte d’IBI per a un pis tipus de 80 m2 de superfície en una zona de renda mitjana és enguany de 301 euros, mentre que a municipis del seu entorn (com Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Castelldefels, Sant Feliu o Molins de Rei) s’eleva per sobre dels 435 euros. A més, des de l’any 2019, al Prat aquest import ha pujat menys de 6 euros, front a l’augment d’entre 10 i 25 euros en aquests mateixos municipis de la comarca.

Alhora, les ordenances de l’any vinent mantenen totes les bonificacions existents fins ara. Moltes d’aquestes bonificacions es van posar en marxa arran de la crisi de 2008, o davant de l’impacte socioeconòmic de la pandèmia de la covid a partir de 2020. Aquest grup de bonificacions són les següents:

  • L’exempció de diverses taxes d’inici d’activitat econòmica: la de la llicència d’activitats, la de la llicència d’obres, la de la taxa sanitària i la de la taxa de residus.
  • L’exempció total de la taxa de residus comercials per a comerços de menys de 300 m2 .
  • La bonificació de la taxa de vetlladors, que es mantindrà en un 25%.
  • Ajuts per al pagament de l’IBI: cobreixen fins al 50% de la quota de l’IBI corresponent a l’habitatge habitual a persones que acreditin que tenen escassa capacitat econòmica. Els ajuts estan adreçats especialment a persones en situació d’atur de llarga durada, pensionistes i titulars de famílies monoparentals.
  • Bonificació IBI per a habitatges de lloguer social: bonificació del 95 % de la quota de l’IBI corresponent als habitatges de lloguer social, gestionats per l’empresa municipal Prat Espais.
  • Tarifació social de les escoles bressol i de l’Escola d’Arts en Viu: la tarifa es calcula en funció de la renda familiar i el número de membres de la unitat familiar.

Congelació de les tarifes d’Aigües del Prat

Així mateix, per pal·liar l’impacte de l’increment del preu dels subministraments energètics entre la ciutadania, el Consell d’administració de l’empresa municipal ASPA (Aigües del Prat) també va decidir el passat 28 de setembre congelar els preus de l’aigua al municipi per a l’any vinent. En aquest sentit, cal tenir en compte que la tarifa de subministrament de l’aigua al Prat de 2022 (1,195 €/m3) se situa un 40% per sota de l’establerta per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1,760€/m3) als municipis on la gestió d’aquest servei corre a càrrec d’Agbar. A més, cal recordar que Aigües del Prat no incrementa la tarifa de subministrament d’aigua des de març de 2019, quan ho va fer d’un 2%, mentre que als municipis metropolitans on el servei és gestionat per Agbar sí se’n va pujar el preu el maig de l’any passat d’un 4,02%.

Cal tenir en compte que el cànon de l’aigua (de 0,654€/mel 2022), fixat per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), sí és comú a tots els municipis de l’àrea metropolitana, inclòs el Prat. Així doncs, el preu total que abonen els consumidors i consumidores del Prat és la suma de la tarifa de subministrament (1,195 €/m3) i d’aquest cànon. A la majoria de la resta de municipis, s’hi afegeix la taxa de clavegueram, que no es cobra al Prat.