L’Ajuntament de Sant Joan Despí subvenciona la taxa d’escombraries a persones grans pensionistes amb menys ingressos

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha obert el termini de presentació de sol·licituds per demanar l’exempció en el pagament de la taxa d’escombraries. Aquesta exempció està dirigida a les persones més grans de 60 anys amb menys ingressos.

Cada any, l’Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix l’exempció de la taxa d’escombraries a pensionistes més grans de 60 anys amb uns ingressos inferiors al barem mínim establert i que no tinguin més d’un habitatge ni altres béns immobles.

La presentació de sol·licituds està oberta fins al 3 de març i es pot fer al Centre de Gent Gran Cirerers i a l’Àrea de Serveis a la Persona.

L’any 2022, un total de 131 persones grans es van beneficiar de l’exempció en el pagament de la taxa d’escombraries que ofereix l’Ajuntament de Sant Joan Despí, el que equival a un total de 10.611,00 euros.