En relació amb la situació de l’habitatge a la ciutat, l’Ajuntament de Sabadell treballa en una doble línia d’acció: d’una banda, la tolerància zero davant les ocupacions irregulars que generen problemes de convivència amb el veïnat o les que porten a terme màfies que es lucren amb aquestes pràctiques. I d’altra banda, el reforç de polítiques actives per donar suport a persones en situació de vulnerabilitat o amb manca de recursos per accedir a un habitatge a preu de mercat. Tot plegat ho ha explicat aquest dimarts, 23 de setembre, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, acompanyada del tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, i del regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés.

Des del mes de juliol de 2019, l’Ajuntament, a través de la Policia Municipal, ha evitat l’ocupació irregular d’una seixantena d’habitatges a la ciutat. Les xifres del darrer any i mig són substancialment superiors a les d’anys anteriors. A tall d’exemple, entre gener de 2016 i desembre de 2018, per tant en tres anys, es van aturar un total de 57 ocupacions. Paral·lelament, l’administració municipal està intensificant el treball per donar suport a les persones amb necessitat d’habitatge. En aquest marc, entre les diferents línies d’acció, properament es signarà amb la SAREB un acord per incorporar 80 habitatges al parc públic gestionat per VIMUSA.

Precisament les polítiques d’habitatge i les actuacions per evitar les ocupacions van centrar ahir una trobada entre l’alcaldessa i la fiscal en cap, Neus Pujal. Durant la reunió, tal com ha explicat Marta Farrés, “vam demanar a la fiscal suport per lluitar contra les màfies que hi ha darrere de moltes ocupacions i contra les que generen greus problemes de convivència. I en aquest marc volem agrair-li el compromís per intensificar la col·laboració per combatre els fets delictius més greus”.

Així mateix, Farrés ha destacat que “des de l’Ajuntament estem treballant intensament per aconseguir el màxim de pisos protegits, donar resposta a les necessitats de la ciutadania i impedir que l’habitatge sigui un element de desigualtat social. Tenim un pla d’habitatge ambiciós amb diverses branques d’acció. Al mateix temps, però, hem de fer front a les ocupacions, evitant que Sabadell sigui considerada per les màfies una ciutat on és fàcil ocupar”.

Sobre les ocupacions, el tinent d’alcaldessa Jesús Rodríguez ha explicat que a l’Ajuntament “hem iniciat un protocol per evitar que es pugui consolidar l’ocupació, posant fre així a les màfies o les persones incíviques que, per aturar les molèsties que generen als veïns, exigeixen compensacions econòmiques”.

Polítiques actives d’habitatge

Pel que fa a les polítiques d’habitatge, tal com ha explicat el regidor Eloi Cortés, s’articulen en una doble vessant: “hem fet un esforç per reforçar el suport a les situacions d’emergència. Estem treballant intensament per donar resposta a les famílies que no tenen fàcil l’accés al lloguer als preus del mercat lliure i per això incrementarem substancialment el parc públic de pisos de lloguer a preu protegit”.

En aquest marc, s’ha reforçat la intermediació amb els grans tenidors d’habitatge. I al mes de juny, Ajuntament i la Generalitat van signar un conveni de col·laboració per assessorar la ciutadania en relació amb el deute hipotecari, el lloguer d’habitatge i l’aplicació de lloguer social. L’objectiu de l’acord era millorar l’eficàcia en l’aplicació de la normativa vigent i coordinar les diferents àrees d’ambdues administracions per aprofundir cap a una atenció més integral de les necessitats que tenen els ciutadans.

D’altra banda, en el marc del Pla COVID-19, s’ha creat una unitat d’emergència habitacional per fer seguiment dels casos i una partida específica de prestacions socials.

Pel que fa a l’ampliació del parc públic d’habitatge, properament se signarà l’acord amb la SAREB que suposarà la cessió de 80 habitatges de l’entitat que seran gestionats per VIMUSA.

Així mateix, des de juny de 2019, l’Ajuntament ha comprat -a través del dret de tanteig i retracte, i adscrit a l’empresa municipal VIMUSA 12 nous habitatges, que s’han incorporat a la borsa de lloguer social. 14 més en troben en diferents fases del procés de compra. I encara a través del dret de tanteig i retracte, VIMUSA ja ha iniciat la compra de més d’una vintena de pisos més. En aquest àmbit, els pisos es destinen prioritàriament a la borsa d’habitatge d’emergència social, tot i que en funció de les característiques i necessitats detectades també es poden destinar al lloguer protegit.

És en aquest sentit que també s’està treballant per ampliar el nombre d’Habitatges de Protecció Oficial de lloguer a la ciutat. Està previst iniciar, dins d’aquest mandat, la construcció de 500 nous habitatges de lloguer assequible. Dins d’aquesta previsió s’hi troba el futur complex de gent gran a la Roureda. Per altra banda, part d’aquestes promocions s’impulsaran des de l’empresa mixta SBD Lloguer Social.

Actualment, l’Ajuntament gestiona a través de l’empresa municipal VIMUSA més de 1.300 Habitatges de Protecció Oficial. 443 d’aquests són d’HPO ordinari, 333 dels complexos de gent gran i 589 d’SBD Lloguer Social. A banda, VIMUSA gestiona més d’un centenar d’habitatges de la borsa de mediació.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here