El Ple Municipal aprova una nova amortització de crèdit de prop de 2
milions d’euros
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Gavà celebrat ahir va aprovar una amortització de
crèdit d’1,9 milions d’euros. Aquesta actuació representa una disminució del 10’50% de
la despesa financera derivada de l’eliminació d’una sèrie de préstecs, i suposa alliberar
càrrega financera per valor de 544.725 euros que es destinaran a reforçar serveis i
prestacions per la ciutadania.
Gràcies a aquesta nova acció, el deute de l’Ajuntament de Gavà se situa ara en el 73%
de ràtio d’endeutament (que relaciona el deute amb els ingressos ordinaris de
l’exercici). Aquesta ràtio, segons les previsions pressupostàries, passarà a ser del
67.75% al final de l’exercici 2017. Aquests percentatges estan clarament allunyats del
límit del 110% que marca la Llei d’Hisendes Locals, i suposen que l’Ajuntament de
Gavà s’avança en dos anys al 75% que el Pla Econòmic i Financer vigent preveia per al
2018.

gavadeute
Des de l’any 2014, el deute s’ha reduït en un 35%, passant dels 51.5 milions existents a
33,9 milions d’euros en aquests moments. En el mateix període, l’indicador de deute
mig per habitant ha passat de 1.112 euros a 772 euros. A final de l’exercici 2017, aquest
indicador es preveu que passi a ser de 670 euros per habitant.
El tinent d’alcalde d’Economia i Governança, Jordi Tort, ha remarcat que aquest és “un
nou indicador, especialment rellevant, de la solvència de l’Ajuntament, de la
capacitat per mobilitzar recursos i donar més i millors serveis i prestacions als
ciutadans, i d’una gestió rigorosa que sap administrar els recursos i prioritzar les
polítiques necessàries per a Gavà”. Tort ha afegit que la conseqüència d’aquesta
manera de gestionar també és la congelació de la pressió fiscal -tal com recullen les
Ordenances Fiscals aprovades en el mateix Ple d’ahir- i l’increment dels recursos per
destinar a inversions.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here