Es beneficiaran les persones empadronades majors de 55 anys

El carnet de gent gran és un carnet adreçat a les persones a partir de 55 anys que dóna dret a descomptes a diverses botigues de Sant Boi, als cinemes Can Castellet, als tallers del Centre d’Art, al Museu, a la Mostra de Jazz i a les instal·lacions esportives municipals, entre d’altres. El carnet ja es pot sol·licitar a l’OFicina municipal d’Atenció al públic (OMAP), a la Xarxa de Casals de Barri i al web municipal (santboi.cat/carnetgentgran).

Els únics requisits per obtenir-lo són l’edat i l’empadronament per a les persones de 65 anys i més, i per a les persones d’entre 55 anys i 64 (ambdues edats incloses), s’hi afegeix un requisit, cal que no treballin actualment, ja sigui perquè siguin persones pensionistes, (no compta la prestació d’atur, és a dir, si la reben no poden adquirir-lo), jubilades, prejubilades o que no tinguin ingressos. És un carnet personal i intransferible i és un tràmit gratuït. Es tracta d’un carnet viu i per tant s’hi aniran afegint avantatges i descomptes. Per aquest motiu, quan es facin el carnet se’ls demanarà un telèfon mòbil i/o correu electrònic per poder enviar-los la informació actualitzada.

Requisits

Pel que fa la documentació necessària, les persones de 65 anys i més només caldrà que portin el seu DNI i a l’OMAP comprovaran l’empadronament. Les persones d’entre 55 anys i 64 anys (ambdós edats incloses), a més a més del DNI caldrà que portin la vida laboral que es pot obtenir a qualsevol oficina de la seguretat social així com via web de la seguretat social, l’historial de vida laboral permetrà comprovar que són jubilades, prejubilades, que no treballen i no disposen d’ingressos o que no treballen i perceben pensió de qualsevol tipus que no sigui prestació d’atur. L’empadronament el comprovaran des de l’OMAP. Només caldrà el document, cap fotocòpia.

S’han habilitat dues formes més d’obtenció del carnet per facilitar el tràmit. En la línia de l’e-administració, també es pot fer emplenant un formulari de la pàgina web i que s’enviarà des d’allà mateix. Amb les sol·licituds rebudes, l’OMAP farà el carnet i quan el tinguin trucarà a les persones sol·licitants perquè el vagin a buscar. En aquest cas, el dia que el recullin caldrà que duguin el DNI totes les persones, i en el cas de les d’entre 55 anys i 64 anys també el document de la vida laboral. També es pot emplenar un formulari en paper als casals i que, una vegada l’OMAP disposi del carnet, se’ls trucarà perquè el vagin a buscar. En aquest cas, el dia que el recullin caldrà que duguin el DNI i, en el cas de les persones d’entre 55 anys i 64 anys, també el document de la vida laboral.carnet-gent-gran

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here