La Societat de Caçadors de Sant Climent de Llobregat ha fet arribar a l’Ajuntament de Sant Climent el calendari de la mitja veda que s’iniciarà pròximament.

En concret les dates establertes són els diumenges 21 i 28 d’agost i el 4 i 11 de setembre. Les espècies que es podran caçar en aquestes jornades són el tudó, el colom roquer, la garsa, l’estornell vulgar, la guatlla i la guineu.

Es recorda a totes les persones que facin ús de la muntanya la importància de respectar les senyalitzacions i totes les normes destinades a garantir la convivència i el civisme en els espais naturals.