L’impuls a les polítiques d’innovació serà una part fonamental de l’estratègia de l’Ajuntament de Gavà per pal·liar els efectes socials i econòmics de la pandèmia de la COVID-19. Així ho confirma l’adhesió de la ciutat al manifest “Per l’impuls i promoció de les polítiques públiques d’innovació com a eines clau per pal·liar els efectes de la Covid-19 a les ciutats”, elaborat per la Red Innpulso. Aquest organisme aplega 72 municipis de l’Estat que consideren la innovació com un element essencial en les seves polítiques de gestió pública i en el desenvolupament econòmic dels seus territoris. Gavà hi forma des del 2017 i és membre actiu dels seus fòrums i grups de treball.

El manifest obeeix a la necessitat de donar resposta des del món local a les conseqüències de l’emergència sanitària de la COVID-19. Una resposta intel·ligent i coordinada per fer que les ciutats siguin realment resilients i evitar, en la mesura del possible, que la pandèmia condicioni el seu creixement i funcionament.

Segons els municipis signats, en l’escenari actual “les polítiques públiques d’innovació es constitueixen com a motors fonamentals de creixement, productivitat, benestar i inclusió”. Una eina “per accelerar el canvi i el procés de reconstrucció sota les premisses de sostenibilitat i recuperació econòmica, incidint especialment en l’impuls i el suport a l’economia urbana i la reactivació de l’ocupació, al mateix temps que es fomenta la cohesió social, la igualtat de gènere, l’equitat i la garantia d’accés a l’habitatge”.

Perquè això sigui possible, i la innovació doni solucions a les demandes reals de la ciutadania i del teixit empresarial, la Red Impulso considera imprescindible “estimular la creació de nous productes, formes d’organització i subministrament, i prestació de serveis que satisfacin els reptes econòmics i socials actuals, com poden ser la necessitat (accentuada amb l’actual crisi) d’innovar en la cura de les persones, des del punt de vista sanitari i emocional”. I posa en relleu el paper de les entitats locals en aquest procés de transformació.

Publicitat

Al manifest, també es posa en relleu el paper de les entitats locals en aquest procés de transformació i el compromís de les ciutats Innpulso amb la posada en marxa de “mesures adreçades a fomentar i impulsar polítiques i eines d’innovació en l’àmbit local per millorar el nivell de servei a la ciutadania i dinamitzar l’ecosistema local millorant, d’aquesta manera, l’eficiència del nostre model productiu i la qualitat de vida de les persones”.

Per això, evidencien la necessitat de comptar amb una assignació de recursos específics que permetin desplegar polítiques locals de ciència i innovació. En aquest sentit, reclamen:

• L’aprovació de l’assignació dels romanents a aquest efecte.

• El foment de la innovació privada i, especialment, dels projectes publicoprivats d’innovació.

• L’impuls del suport específic de l’Estat.

• La inclusió en els pressupostos municipals d’una partida específica d’ I+D+i (investigació, desenvolupament i innovació), tant per impulsar actuacions en aquest àmbit com per visibilitzar i fer “cultura de la innovació”.

• L’establiment dels mitjans (no només econòmics) interns i externs necessaris per concretar la innovació.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here