La Formació Professional està de moda?

R. Gemma Carbonell – Tutora pràctiques del CEFP Núria

Podem dir que la FP dual està de moda? El passat diumenge han aparegut dos articles parlant del tema. Una entrevista a l’actual Conseller d’Educació en El Punt Avui i un article d’opinió de Jordi Goula a Vilaweb.

Per entendre què és la DUAL, hem de tenir clar que la Formació Professional (FP) és un conjunt d’ensenyaments que et preparen per a ser competent en un ofici i per aquest motiu es combina la formació teòrica amb la formació pràctica en centres de treball.

Aquesta formació pràctica es pot fer de dues maneres diferents o fins i tot complementàries, ja que a partir del curs vinent es podrà passar d’una modalitat a l’altre: FCT o DUAL. La primera, la FCT, (formació en centres de treball) implica realitzar entre les 350 i 450 hores de pràctiques a l’empresa, depenent de quin cicle s’estigui cursant, però aquesta no té cap obligació de remunerar-les. En canvi en la modalitat DUAL, l’empresa signa un acord marc amb el centre d’estudis i, entre altres aspectes, es compromet a becar o contractar l’alumne i, per tant, remunerar les gairebé les 1000 hores de pràctiques. Aquesta retribució està relacionada amb el SMI, entre un (60% o 70%) De fet, aquesta modalitat pretén, en el fons, recuperar la figura de l’aprenent.

Con diu el Conseller en l’entrevista del Punt Avui, els alumnes dels cicles de grau superior, tenen una ràtio més baixa d’atur que la resta de joves menors de 25 anys ( 10% vs 28%) i la FP Dual intenta baixar ,encara més, aquest percentatge. De fet, si ens basem en l’experiència del centre on treballo actualment, el percentatge d’inserció dels alumnes que han fet la modalitat DUAL és gairebé del 100%. S’entén ara perquè la inscripció als centres de FP ha augmentat un 20% aquest any? S’entén perquè l’actual govern pretén potenciar-la, especialment la modalitat DUAL?

Actualment la FP està rebent un gran nombre de nous estudiants i es preveu que les matriculacions segueixin augmentant. És un sistema formatiu amb molt d’èxit als països europeus més desenvolupats i no hauria de ser diferent a Catalunya. Però encara ens queda molta feina per fer. Segons un article del diari el País (20/5/2021) encara ens queda molt per recórrer. Segons dades del Ministerio de Educación y formación profesional, (2018-19) els alumnes matriculats en modalitat DUAL a Espanya no superava el 3.5%, mentre que la mitjana europea es trobava al voltant del 14%, en canvi Alemanya, Àustria o Suïssa els percentatges se situaven per sobre el 50%.

Aquests països no han aconseguit els bons resultat en un tres i no res. Porten dècades treballant-hi, implicant a tots els agents socials. Els centres estan sensibilitzats i les empreses també, cosa que falta tan a Catalunya com a la resta de l’Estat. Malauradament la DUAL no s’ajusta bé a tots els perfils professionals ni a tots els alumnes ni a totes les empreses per aquest motiu continua existint la modalitat FCT.

És important reconèixer que la formació pràctica a les empreses, sigui quina sigui la seva modalitat, fa que l’alumne se senti molt més motivat ja que veu que el què aprèn a l’aula té sentit i es pot aplicar en un context de treball. Això fa que les xifres d’abandonament dels estudis baixin i que, un cop finalitzat el cicle formatiu, el nombre de contractes juvenils augmentin.

Però si ho analitzem bé, l’èxit de la formació professional, és un mèrit compartit. Les pràctiques són la cirereta del pastís però tal i com constata el director de l’observatori de la PIMEC, Modest Gingoan, és clau que ”tota la formació que s’hi dóna al centre estigui adaptada a les necessitats reals del mercat de treball.“ I aquí és on comença la nostra feina!

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here