R. Sergi Escandell

CEFP NÚRIA

Cada cop més veiem des dels observatoris laborals que els estudis de Formació Professional asseguren als treballadors un horitzó laboral d’èxit amb consonància amb les noves necessitats del mercat de treball. L’actual Formació Professional permet triar entre un ventall de possibilitats formatives que més s’adeqüin al seu perfil, fet que permet a l’alumne gaudir d’uns aprenentatges molt més estimulants i conseqüentment aconseguirà uns resultats més satisfactoris.

Un valor important de l’FP és que es caracteritza per ser uns estudis eminentment especialitzats i molt pràctics facilitant així la implementació constant de tot allò que es va assolint. La metodologia es basa en l’assoliment de competències professionals a través de metodologies vivencials (pràctica real o simulada que consolida els aprenentatges d’una manera inconscient i automàtica), cooperatius i col•laboratius. El model tradicional del professorat ha evolucionat cap a un rol de lideratge i coach, més proper a l’alumne, acompanyant, entrenant, i tutelant-lo en tot el procés d’adquisició dels aprenentatges.

L’altre punt important de l’FP és la combinació de l’aprenentatge a l’aula amb estades a l’empresa que permetran a l’alumne posar en pràctica tots els coneixements desenvolupats dins l’aula i a la vegada incorporar-se al món de l’empresa.

Cal destacar el gran impuls que en els darrers anys està assolint la Formació al Centre de Treball en la seva versió DUAL, una opció a l’alça on els estudiants realitzen part del programa d’estudis al lloc de treball, essent així tutoritzats entre l’escola i l’empresa.

Com hem pogut conèixer en estudis recents la Formació Professional garanteix als seus estudiants una inserció laboral de quasi el 100%. La majoria dels estudiants, que finalitzen un Cicle Formatiu, accedeixen a un treball professional relacionat amb el seu àmbit d’estudi. Es tracta d’un gruix de professionals que s’incorporen al mercat de treball, amb un alt grau de coneixements i habilitats especialitzades, que permeten la regeneració del mercat laboral del nostre país.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here