Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen del estudis quantitatiu i qualitatiu sobre la imatge municipal a Gavà que ha encarregat l’Ajuntament amb l’objectiu d’acompanyar i complementar el procés d’elaboració i desenvolupament del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019. Els estudis han estat elaborats per les empreses especialitzades GESOP (enquesta quantitativa) i Idèria (treball qualitatiu), per tal de conèixer quina és la visió de la ciutat que tenen les persones que hi viuen, la seva valoració de la gestió municipal i la projecció de futur, juntament amb els aspectes més valorats i més preocupants. També ofereix una visió sobre els mitjans que la ciutadania utilitza per informar-se de l’actualitat local.

Orgull de ciutat – Tranquil·litat, ubicació i entorn natural
Segons les dades de l’enquesta de GESOP, prop del 90% dels gavanencs i les gavanenques se senten orgullosos de viure a la ciutat. Concretament el 89,3% manifesten sentir-se molt o bastant orgullosos de viure a Gavà. Aquesta afirmació augmenta segons ho fa l’edat i també s’incrementa amb els anys de residència a la ciutat.

A l’hora de definir el seu municipi, ho fan majoritàriament com un espai tranquil, cívic i net, acollidor i agradable, còmode i confortable, bonic, que conserva l’ambient de poble i alhora és modern. Hi predominen els adjectius positius, especialment vinculats a una qualitat de vida notable. S’identifica Gavà com un municipi que ha sabut mantenir un equilibri: té dimensions de poble amb avantatges de ciutat, té una oferta àmplia d’equipaments i alhora manté una relació estreta amb el medi ambient, és proper a Barcelona però conserva la tranquil·litat. L’entorn natural destaca com un dels valors més apreciats per la ciutadania.

Només entre els joves sobresurten les cites crítiques. Els menors de 30 anys situen la manca de serveis, especialment d’oci i culturals, com una mancança que caldria millorar.

Percepció de millora i confiança en el futur
Pràcticament la meitat dels gavanencs, el 47,5 %, considera que Gavà ha millorat en el darrer any, mentre que un 32% considera que està igual, i un 17,3% que ha empitjorat. La percepció d’una valoració positiva domina tots els segments, especialment entre les dones i els més joves. Respecte a l’any 2013 (quan es va elaborar un estudi de similars característiques), la percepció de millora ha augmentat en 17 punts i el percentatge dels que pensen que ha empitjorat s’hi ha reduït en més de 15 punts.

També creix l’optimisme vers el futur. Prop de dos terços dels gavanencs, concretament el 64,5%, considera que la ciutat millorarà en els pròxims anys, percentatge que supera en prop de 20 punts el de fa tres anys. El 5,8% considera que continuarà igual, i el 16,3% que empitjorarà (aquests últims han caigut en més de 13 punts).

Problemes que més preocupen
Creix la preocupació per l’estat de la via pública, que el 44% dels enquestats qualifiquen com el problema més greu. Fan referència concretament a la brutícia dels carrers (15,3%), el manteniment i l’asfaltat (11,8%) i la brutícia dels gossos (8,8%), entre d’altres aspectes. Aquests temes eren els que ocupaven el segon lloc entre les preocupacions el 2013.

La situació econòmica, especialment la referència a la crisi i l’atur, són considerats el tema més greu per al 23’6%. La preocupació per aquest àmbit disminueix sensiblement respecte el 2013, quan eren el 49’6% dels enquestes els que així el consideraven el més greu.

A més distància, la inseguretat ciutadana és el problema més greu per a l’11,5% dels enquestats, i l’aparcament i la zona blava per al 10,5%. La mobilitat i l’aparcament destaquen com a problemes especialment sensibles a Gavà Mar, tot i ser també a aquest barri l’estat del carrer el tema més remarcat.

La ciutadania també expressa la seva inquietud per les mancances en l’àmbit dels equipaments sanitaris i educatius.

Gestió municipal
La gestió municipal es valorada positivament pel 88,6% de les persones enquestades. El 45,8 % li atorga una puntuació de notable; mentre que el 33% la considera d’aprovat, i el 7,5%, excel·lent.

La valoració que obté l’Ajuntament en una puntuació del 0 al 10 es un 6,5 de nota mitjana, un punt més respecte a 2013. De fet, la valoració de la gestió municipal millora en pràcticament tots les àmbits.

Entre els aspectes millor valorats, en destaca la seguretat ciutadana (6,5) i la dotació d’equipaments esportius (6,5), per a la gent gran (6,3) i culturals (6,2), seguits del foment de la participació i la neteja, puntuats amb un 6. Els àmbits que es mantenen per sota de l’aprovat són la política d’habitatge (4,9), el foment de l’ocupació laboral (4,6) i l’aparcament (3,9).

Les actuacions que les persones enquestades consideren més prioritàries són la dotació d’equipaments, l’estat dels carrers i la situació econòmica, totes elles entorn del 20%. A continuació es remarca la mobilitat, per a gairebé el 14%.

Mitjans de comunicació
L’enquesta també analitza els principals mitjans d’informació dels veïns i veïnes. El butlletí municipal El Bruguers continua sent amb diferència el mitjà més utilitzat per informar-se de l’actualitat de la ciutat, per bé que retrocedeix, especialment entre els col·lectius més joves.

Apareixen amb força les xarxes socials, com a mitjans d’informació local. Gairebé la meitat dels gavanencs i gavanenques pertany a alguna xarxa social i una bona part les fa servir per assabentar-se de qüestions municipals. L’agenda, però també informació general i sectorial (treball i formació), són les línies d’informació que més es demanden a través de les xarxes.

L’enquesta s’ha realitzat a partir d’ entrevistes telefòniques i presencials realitzades del 8 al 15 de juny a una mostra de 400 persones empadronades a Gavà i més grans de 18 anys, seleccionades aleatòriament a partir de quotes creuades de sexe i edat. El marge d’error associat és del ±5% per un nivell de confiança del 95,5%.

Estudi qualitatiu
Aquest treball, realitzat a partir de dinàmiques de grup, reflecteix diferents aspectes que coincideixen molt clarament amb les opinions expressades en l’anàlisi quantitativa.

La ciutadania de Gavà manifesta un bon nivell de satisfacció amb el municipi, tot remarcant aspectes com la qualitat de vida, la relació privilegiada amb la natura, la convivència i les relacions humanes en un entorn que combina elements de poble i de ciutat, i la percepció de Gavà com un territori equilibrat i ben connectat amb Barcelona i l’àrea metropolitana. Aquestes percepcions sovint s’expressen en comparació amb els municipis de l’entorn, especialment Viladecans i Castelldefels.

En relació a diferents projectes de futur, l’estudi presenta un denominador comú en el sentit que es preservin els valors que defineixen Gavà. En aquest sentit, es recullen valoracions i reflexions sobre la relació amb la natura, les persones, serveis i equipaments, infraestructures i mobilitat i economia.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here