La carretera de Collblanc ja és una via més sostenible i menys contaminada. La pacificació del trànsit a la carretera de Collblanc s’ha enllestit amb la implantació del carril bus-bici a tota la via, que forma part del projecte Bicivia 4 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Dins d’aquesta important remodelació, destaca el tram entre el carrer del Llobregat i el carrer de la Riera Blanca, on ara no és permesa la circulació de vehicles privats, excepte accés a guals, aparcaments i al mercat, i on s’han ampliat les voreres amb una actuació d’urbanisme tàctic.

Les modificacions en la distribució i usos dels carrils de circulació a l’eix de la carretera de Collblanc és un projecte metropolità que ha comportat una actuació global als municipis d’Esplugues, L’Hospitalet i Barcelona. El projecte, impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha permès pacificar el vial modificant el concepte de la carretera de Collblanc, de tal manera que ha passat de ser una carretera nacional (antiga N-340) a convertir-se en un vial integrat a la ciutat, d’accés i connexió dels barris hospitalencs de Pubilla Cases, la Florida  i Collblanc.

El projecte metropolità d’implantació del carril bus-bici a la carretera de Collblanc, executat aquest estiu, ha comportat una important reordenació d’aquesta via. Al tram entre el terme municipal d’Esplugues i el carrer del Llobregat, hi ha un carril de circulació per sentit per als vehicles privats i s’ha transformat el carril de la dreta —segons el sentit de circulació— en un carril bus-bici, sempre tenint en compte les especificacions concretes de cada tram.

A més, es limita la velocitat a 30 km/h en tot l’eix. En alguns trams on l’espai ho permet, com són els entorns de Collblanc i de Can Rigal, s’han implantat també carrils bici segregats, per donar més seguretat a la bicicleta. Pel que fa al vehicle privat, es diversifica part de la circulació per altres itineraris: travessera de les Corts, carrer del Cardenal Reig i avinguda de Manuel Azaña.

Potenciar la zona comercial de Collblanc  

Destaca la pacificació i nova configuració del tram entre el carrer del Llobregat i el carrer de la Riera Blanca —que comporta una potenciació de la zona comercial de Collblanc—, amb un carril bici segregat en sentit Llobregat, un únic carril dedicat als autobusos, serveis i veïns, i una ampliació de l’espai per als vianants a la vorera mar. Els vehicles privats són desviats per la travessera de les Corts, on s’ha habilitat un carril de circulació d’entrada a Barcelona.

L’actuació, de baix cost perquè no ha comportat la realització d’obres, ha inclòs treballs d’implantació de la nova senyalització vertical de trànsit, marques vials i reprogramació del sistema semafòric, a més de la pintada d’antics carrils que han passat a ser vorera ampliada per als vianants al tram entre el carrer del Llobregat i el carrer de la Riera Blanca.

La intervenció serveix per assolir una mobilitat més sostenible en una via que suportava un gran volum de trànsit, reduir les emissions contaminants i contribuir a fer de L’Hospitalet una ciutat més amable per a la ciutadania.

L’Ajuntament de L’Hospitalet s’ha compromès, a través de la Taula d’Emergència Climàtica, a reduir les emissions de CO2 en un 40% abans de 2030. Això implica fomentar una reducció substancial de l’ús del cotxe dins la ciutat en els següents vuit anys i, per tant, incrementar l’oferta d’alternatives més sostenibles per a la mobilitat, com l’ús del transport públic o la bicicleta.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here